Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսության Կառուցվածքը Եվ Փոփոխման Միտումները
2020 | Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1 (1), 16-27 էջ
Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսության (Հնա-Ի) Կառուցվածքային Փոփոխությունները Եվ Դրանց Միտումները
2020 | Book
Գիտական Արցախ, 2020, 1 (4), 125-137 էջ
A.Kh.Markosyan , E.N.Matevosyan , V.G.Khachaturyan, T.S.Martirosyan
The Main Methods Of Improving The Management Of Water Resources Of The Republic Of Armenia
2020 | Article
Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2020, 1 (11), 76-90 էջ
A.Kh.Markosyan , E.N.Matevosyan , H.V.Tokmajyan, V.G.Khachaturyan
The State Of Utilization Of Water Resources Of The Republic Of Armenia And Related Issues
2020 | Article
Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2020, 1 (11), 62-75 էջ
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Ինովացիոն Գործունեության Ինստիտուցիոնալ Հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Article
Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2020, 1, 132-151 էջ
Моделирование Социальных И Эколого-Экономических Взаимоотношений В Республике Армения
2020 | Article
X-Я Юбилейная Международная Школа – Семинар «Многомерный Статистический Анализ, Эконометрика И Моделирование Реальных Процессов» Имени С.А. Айвазяна, 2020, 130-131 էջ
Նոննա Խաչատրյան , Արմեն Ճուղուրյան
Հեռավար Ուսուցման Զարգացման Պատմական Ընթացքը Եվ Մարտահրավերները Համաճարակի Պայմաններում
2020 | Article
Պատմություն և Քաղաքականություն, 2020, 3(8), 115-122 էջ
Ա. Ճուղուրյան, Ն. Խաչատրյան
Մարդկային կապիտալի հաշվապահական հաշվառման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները կազմակերպություններում
2020 | Article
Բանբեր N2, 37-48 էջ, ՀՊՏՀ 2020
Տեխնոլոգիական առաջընթացը և տնտեսական զարգացումը
2020 | Article
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես, #4, 2020, էջ 177-189
Տնտեսության և ֆինանսական շուկաների փոխազդեցության տեսական հիմքերը
2020 | Article
ՀՊՏՀ <Բանբեր>, 2020 (ընդունված է տպագրության)