Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Միգրացիոն իրավիճակը և բնակչության տեղաշարժերի կառավարման ռազմավարությունները ՀՀ-ում
2020 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի (տնտեսագիտություն) գիտական հանդես. N 3(33), 2020, էջ 52-66
Տարոն Վարազդատյան , Կ. Խաչատրյան
Տնտեսական մրցակցության պաշտպա-նության համակարգի կայացվածության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Article
«Պատմություն և քաղաքականություն» գիտական հանդես 6 (11) / 2020, էջ 92-103
Կառլեն Խաչատրյան , Տ. Վարազդատյան
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության համակարգի կայացվածության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես. N 6(11), 2020, էջ 92-103
Karlen G. Khachatryan , Գ.Ա. Գասպարյան , Ա.Ա. Ավետիսյան
Ֆինանսական ինստիտուտների ազդեցությունը համախառն ներքին արդյունքի վրա
2020 | Article
Այլընտրանք գիտական հանդես. 2020 #4, էջ 122-132
Կոռուպցիայի տեսագործնական հիմնախնդիրների շուրջ
2020 | Article
ՀՀ ԳԱԱ, Հայկական տնտեսագիտական հանդես, N 1, 2020թ., էջ 54-74
Սոֆիա Թոքմաջյան , A.Markosyan, E.Matevosyan
The issues of effectiveness of state entrepreneurship and perspectives of its development in the Republic of Armenia.
2020 | Article
Bulletin of High Technology, Shushi, 2020. N3 (14), p. 59-74.
Petrosyan A. , Qocharyan A.
Waste reduction as an environmental safety factor
2020 | Article
Yerevan 2020, pg 22-31, http://inenergysecurity.org/index.php/2019-09-21-08-24-56/2020-07-03-05-04-25
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը որպես ընկերությունների գործունեության ադյունքների գնահատման կարևոր բնութագրիչ
2020 | Article
«ԳԼԱՁՈՐ 30» հոբելյանական ժողովածու, Երևան 2020, (ընդունված է տպագրության)
Անի Խալաթյան , Գայանե Ղուկասյան
Մաքսային արժեքի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա
2020 | Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2020 (1), 131-146
Ա.Ա. Խառատյան , Ս.Գ. Սարգսյան, Վ.Կ. Կոպարանյան
ՀՀ հիփոթեքային ֆինանսավորումը և տների գները
2020 | Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2020, Հ. 17, № 1, էջ 34-40: