Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Նոննա Խաչատրյան , Ա.Ճուղուրյան
Ունակությունների հենքով համալսարանական կրթության ապագան
2020 | Article
Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես, 144-153 էջ, ապրիլ-հունիս, 2020
Միրզոյան Վ.
Փիլիսոփայություն և տնտեսագիտություն, (մենագրություն)
2020 | Book
Երևան: Մեկնարկ, 2020 թ., 272 էջ:
Կառավարման հոգեբաանական գործոնը և ուժային կառույցներում մասնագիտական ագրեսիվության դրսևորումները
2020 | Article
Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես, Երևան, Ապրիլ-հունիս 2020թ, էջ 362-372
ՀՀ ընկերությունների վճարունակության և ֆինանսական կայունության ցուցանիշների վերլուծությունը ըստ տնտեսության ճյուղերի
2020 | Article
Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու 11 (01), Երևան 2020 թ, էջ 319-330
Կոնֆլիկտները որպես հոգեբանական երևույթ
2020 | Article
Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես,Երևան, Հունվար-մարտ (25.01.2020 – 14.02.2020) 2020թ, էջ 434-442
Ընկերությունների դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Article
Հայկական տնտեսագիտական հանդես, Երևան, 1,2020, 11-124 էջ
Հայկ Մնացականյան , Թ. Հովակիմյան
Ֆինանսական ինժեներիա
2020 | Manual
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Երևան, Լուսակն հրատարակչություն, 2020թ. 233 էջ
Ինտեգրացված հաշվետվությունների աուդիտի առանձնահատկությունները (անգլերեն)
2020 | Article
<Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում> գիտական հանդես, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2020, էջ 106-117
Մաքսային արժեքի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա
2020 | Book
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2020 (1), էջ 131-146
Միգրացիայի տնտեսագիտություն
2020 | Article
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան։ ՍԻՄ տպ․, 2020թ․ - 167 էջ