Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Բնական Վտանգավոր Երեվույթների Հասցրած Վնասի Տնտեսական Գնահատումը
2019 | Article
Ճգնաժամային Կառավարում և Տեխնոլոգիաներ, 2019, 2 (15), 74-82 էջ
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Ինովացիոն Գործունեության Խթանման Հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Article
Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2019, 3, 71-91 էջ
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսվարող Սուբյեկտների Ինովացիոն Զարգացումը Տարածաշրջանային Համագործակցության Պայմաններում
2019 | Article
Այլընտրանք, 2019, 3, 149-157 էջ
Effective Management of Doctoral Studies
2019 | Book
LAP (Lambert Academic Publishing), 2019, 100 էջ
Հայաստանի Հանրապետության Սոցիալական և Տնտեսական Զարգացման Նոր Ուղեգծի Տեսլականը
2019 | Article
Ի՞Նչ Անել: Հայաստանի Տնտեսության Զարգացման Արդի Հիմնախնդիրները Եվ Ռազմավարական Ուղղությունները, 2019, 10-17 էջ
Часть 4. Обзор Агропродовольственной Торговой Политики По Странам: Армения
2019 | Article
Fao - Пятое Ежегодное Заседание Группы Экспертов По Вопросам Сельскохозяйственной Торговли В Европе И Центральной Азии, 2019, 56-61 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Վահագն Խաչատուրյան
Հարավկովկասյան Հանրապետությունների Տնտեսական Անվտանգության Մակարդակի Գնահատման Արդյունքները
2019 | Article
Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառավարման Ակադեմիայի Հիմնադրման 25-Ամյակին Նվիրված «Կառավարման Ժամանակակից Հիմնախնդիրները» 2-Րդ Միջազգային Գիտաժողով, 2019, 71-85 էջ
Маркосян Ашот Хачатурович , Аветисян Андрей Мергевосович, Петросян Гоарик Размиковна
Исследование Взаимосвязи Оценки Эффективности Водохранилищ И Возникновения Наведенной Сейсмичности
2019 | Thesis
Из Зоны Бедствия В Зону Развития … Уроки Прошлого И Вызовы Времени, 2019, 23-33 էջ
Աշոտ Մարկոսյան, Էլյանորա Մաթևոսյան
Պետություն - Մասնավոր Հատված Գործընկերության Ուղենիշերը
2019 | Article
Տնտեսական Հեղափոխության Հիմնարար Ուղենիշերը Հայաստանի Հանրապետությունում Ժողովածուն Նվիրվում Է Թավշյա Հեղափոխության Միամյակին (2018-2019թթ.), 2019, 311-326 էջ
Հարկային Բարեփոխումների Իմացաբանական Հիմքերը
2019 | Article
Տնտեսական Հեղափոխության Հիմնարար Ուղենիշերը Հայաստանի Հանրապետությունում Ժողովածուն Նվիրվում Է Թավշյա Հեղափոխության Միամյակին (2018-2019թթ.), 2019, 122-133 էջ