Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Arman G. Gabriyelyan

Associate Professor | Chair of Economics and International Economic Relations
Education (starting from higher education)
1993 - 1998: Graduate Degree at YSU, Economics Department:
1998 - 2001: Post-Graduate Degree at YSU, Economics Department:
Thesis: “Interdependence between economic growth and foreign economic relations”
2010 - Scientific Degree of Associate Professor.

Lecturer experience
Since 2000 - Lecturer at Chair of International Economic Relations.

Courses taught:
International Economics
Exchange rate policy

Professional Interests
Economic Growth; Competitiveness; Poverty; Income distribution; Social Capital.

Visiting Scholar
Vanderbilt University (US); University of California (US); Carleton University (Canada); Aristotle University (Greece).

Foreign Languages
English; Russian

Հայաստանում ՀՆԱ-ի, արտահանման ու օտարերկրյա ներդրումների միջև երկարաժամկետ հավասարակշռության գնահատումը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 57-66
|
Benefits of juvenile delinquency prevention in Armenia - a case study
2010 | Article
Информационные технологии и менеджмент, p. 247-254, 2010
Գաբրիելյան Ա. , Սարգսյան Ս.
Առողջապահական ծախսերի ու եկամտի երկարաժամկետ փոխառնչությունը ԱՊՀ երկրներում
2010 | Article
Информационные технологии и менеджмент, էջ 181-193, 2010, 7 էջ
Տնտեսական ազատության և տնտեսական աճի կապը Հարավային Կովկասում
2010 | Article
Ֆինանսեր և էկոնոմիկա, էջ 38-41, 2010, 10 էջ
|
Գաբրիելյան Ա. , Սարգսյան Ս.
Հայաստանում բժշկական զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները
2009 | Article
Информационные технологии и менеджмент, էջ 229-239, 2009, 6 էջ
Գաբրիելյան Ա. , Սարգսյան Ս.
Նորածնամահության սոցիալ-տնտեսական գործոնները
2009 | Article
Информационные технологии и менеджмент, էջ 125-143, 2009, 7 էջ
Աղքատության բացարձակ ցուցանիշների համադրումը
2009 | Article
Ֆինանսեր և էկոնոմիկա, էջ 47-48, 2009, 12 էջ
Գաբրիելյան Ա. , Սարգսյան Ս.
ՀՀ առողջապահության ոլորտի կառավարման հայեցակարգը ոլորտի միջազգայնացման տեսանկյունից
2009 | Article
Информационные технологии и менеджмент, էջ 221-228, 2009, 6 էջ
Արտահանման դերը ՀՆԱ-ի աճում Հայաստանում. ընդլայնված Կոբբ-Դուգլասի արտադրական ֆունկցիայի գնահատում
2009 | Article
Ֆինանսեր և էկոնոմիկա, էջ 70-72, 2009, 8 էջ
Հայաստանում տնտեսական աճի գործոնային կառուցվածքը
2009 | Article
Информационные технологии и менеджмент, էջ 157-161, 2009, 2 էջ
Աղքատության ցուցանիշներ. զուգահեռներ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև
2006 | Article
Տնտեսական քաղաքականություն և աղքատություն, էջ 22-28, 2006, 2 էջ