Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Arzuman Z. Hakobyan

Associate Professor | Chair of Finances and Accounting
Education
1965-1970-Yerevan State University, Economic Cybernetics Faculty

Professional Experience
1998-up to now-Lecturer of Finance and Banking, Yerevan State University
1990-1995-The Ministry of Economy
1995-1998-Management and economic reforms Institute
1970-1990-State planning Economical Institute

Languages
Fluent in Armenian and Russian, Georgian and German (reading and translating)

Չվճարումների առաջացման պատճառները և դրանց հաղթահարման ուղիները ՀՀ-ում: Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2011 | Article
Գիտաժողովի նյութեր 2001թ: Երևան Նահապետ, 2001թ.
Ինստիտուցիոնալ մատրիցաները տնտեսական համակարգի էվոլյուցիոն զարգացման հիմք («Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները» թեմայով հանրապետական գիտաժողով նվիրված Մ.Ադոնցի 100 ամյակին 17-18 մայիսի 2010թ.):
2010 | Article
Երևան Տնտեսագետ 2010թ.
Պլանավորված էր արդյոք 2008թ. ֆինանսական ճգնաժամը /□Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունները ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում. հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները թեմայով (Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 25-26 մարտ 2010թ.)
2010 | Article
Երևան,Տնտեսագետ, 2010թ
The probabilistic (stochastic) nature of dependence between social variables, Annals of agrarian science
2009 | Article
Tbilisi, 2009 vol. 7, No. 1
Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր)
2009 | Article
Երևան, Նահապետ, 2009
Ինստիտուտների բնութագրման և դասակարգման համակարգային սկզբունքները, Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր)
2009 | Article
Երևան «Տնտեսագետ» 2010թ: Երևան, 2009
Ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացման այլընտրանքային հնարավորությունները Հայաստանում (Գիտաժողովի նյութեր)
2008 | Article
Երևան, Նահապետ, 2008
Տնտեսական բարեփոխումների էվոլյուցիոն ինստիտուցիոնալ տեսությունը (Գիտաժողովի նյութեր)
2008 | Article
Երևան, 2008
Էվոլյուցիոն ինստիտուցիոնալ տեսությունը և համակարգային մոտեցումը (Գիտաժողովի նյութեր)
2007 | Article
Երևան, 2007
Սոցիալական փոփոխականների կապի, կախվածության հավանական (ստոխաստիկ) բնույթը(Գիտաժողովի նյութեր)
2006 | Article
Երևան, Նահապետ, 2006
Սոցիալական փոփոխականների բաշխումային ներկայացման և մոտարկման առանձնահատկությունները: (Գիտաժողովի նյութեր)
2006 | Article
Երևան, Նահապետ, 2006
Մակրոէկոնոմիկան ինստիտուցիոնալ էվոլյուցիոն տեսության մեկնաբանությամբ (Գիտաժողովի նյութեր)
2006 | Article
Երևան, Նահապետ, 2006
Ինստիտուտների էվոլյուցիան տնտեսական համակարգում (Գիտաժողովի նյութեր)
2005 | Article
Երևան, Նահապետ, 2005
Մակրոէկոնոմիկան ինստիտուտների համակարգային ամբողջությունն է (Գիտաժողովի նյութեր)
2005 | Article
Երևան, Նահապետ, 2005
Սեփականությունից եկամտի ապահովման տնտեսագիտական հիմքերը
2003 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա N10-11, 2003
Պետական պարտքի կառավարման այլընտրանքային սկզբունքները: ՏՀԳՀԻ Գիտաժողովի նյութեր 2002թ.
2002 | Article
Երևան, 2002թ
Տեսական մեկնաբանություններ սեփականություն և եկամուտ կատեգորիաների վերաբերյալ
2002 | Article
Рынок капитала в Армении N23, 24, 2002
Փոխարժեքի ձևավորման առանձանահատկությունները ՀՀ-ում: Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, գիտաժողովի նյութեր 2001թ
2001 | Article
Երևան, Նահապետ, 2001
ՀՀ-ում իրականացվող ֆինանսական քաղաքականության այլընտրանքային տարբերակները: ՀԳԱ գիտական կենտրոն
2000 | Article
Կոնֆերանս (22-25 հուլիսի 1999թ.) «Գյուղատնտեսական գիտության հիմնախնդիրները»: Երևան 2000թ
ՀՀ-ում դրամավարկային քաղաքականության այլընտրանքային տարբերակը: Զեկույց ԵՊՀ 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովում
1999 | Article
Երևան ԵՊՀ 1999թ. սեպտեմ¬բերի 27-30: Երևան ԵՊՀ 1999թ. սեպտեմ¬բերի 27-30
Փոխատվության շուկայական տոկոսադրույքի ձևավորման օրինաչափությունները ՀՀ-ում: ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները: Գիտաժողովի նյութեր
1999 | Article
Երևան: «Նահապետ», 1999թ.
Գործարար պլան
1999 | Book
Մեթոդական ձեռնարկ՝ տեստային ապահովումով, «Նահապետ», Երևան, 1999թ, էջ 176 /15-43/
Վճարային ճգնաժամի էությունը և նրա հանդես գալու ձևերը ՀՀ-ում: ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրության զարգացման արդի խնդիրները
1998 | Article
Երևան «Նոյան-Տապան» 1998թ.
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
1994 | Article
Երևան, 1994թ.
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր: Ֆինանսական քաղաքականությունը
1993 | Article
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն: Երևան, 1993թ
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր
1992 | Article
ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտե: Երևան, 1992թ
Համաշխարհային շուկայի գների ավտոմատացված համակարգը
1992 | Article
ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտե: Երևան, 1992թ
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր: Գնային քաղաքականությունը
1991 | Article
ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտ: Երևան, 1991թ
Ազատ շուկայական գնագոյացման առանձնահատկությունները ՀՀ ում
1990 | Article
Երևան, «Ազատամարտ» 1990թ.