Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Levon H. Khachatryan

Associate Professor | Chair of Economics and International Economic Relations
Education
1980 – 1984: Postgraduate School, Institute of Economics, National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (aspirant)
1969 – 1975: Qualification of Engineer Economist, Specialty of Economics and Management of Mechanical Engineering, Yerevan Polytechnic Institute (National Polytechnic University of Armenia)

Professional Experience
1995 – up to date: Associate Professor, Chair of Economics and International Economic Relations, Faculty of Economics and Management, YSU

1997 – 2000: Admission Committee Member, Yerevan State University Ijevan Branch (1997 and 1998 Executive Secretary, 1999 Vice President)
1994 – 1995: Senior economist, “Masis” Bank
1993 – 1994: Head of the Department of Economic Mechanisms, Money Circulation and Loans, Ministry of Finance of the Republic of Armenia
1992 – 1993: Securities stock expert, Commodity Exchange of Yerevan
1975 – 1992: Economist, Senior Economist, Junior Researcher, Senior Researcher, Head of Laboratory, Head of Sector, the Armenian Branch of State Planning and Standards Research Institute, USSR

Academic Courses
• Fundamentals of Economics
• Economical History
• Constitutional Economics
• Securities Market and State Regulation

Scale of Professional Interests
• Historical and economic research of developed and developing countries
• Constitutional Economics
• State Management of Economy
• Economic History of Armenia

Languages
Armenian (native), Russian (fluent), French (intermediate), English (beginner)

Email lkhachatryan@ysu.am

Լևոն Խաչատրյան , Լ. Հ. Աղաջանյան, Լ. Լ. Աղաջանյան, Ա. Լ. Աղաջանյան
Արդյունաբերության զարգացման առաջնահերթությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Article
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Լրաբեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Մաս 2, Երևան, 2018, էջ 477 – 482
Տնտեսական աճն ու ռեսուրսների ապահովվածության հիմնահարցը պատմական զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններում
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 7 - 8 (203-204), էջ 133 – 137
Լևոն Խաչատրյան , Ն. Գ. Մնացականյան, Լ. Հ. Աղաջանյան
Ավիաընկերության տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշները
2017 | Article
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Լրաբեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Մաս 2, Երևան, 2017, էջ 673 – 678
Տնտեսական աճն ու ռեսուրսների ապահովվածության հիմնահարցը պատմական զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններում
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 7-8 (203-204), էջ 133-137
|
Լևոն Խաչատրյան , Լ. Հ. Աղաջանյան
Ձեռնարկատիրության խթանմանն ուղղված զբաղվածության քաղաքականության մոտեցումները ՀՀ արդյունաբերությունում
2016 | Article
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Լրաբեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Մաս 3, Երևան, 2016, էջ 821 – 826
Լևոն Խաչատրյան , Ա. Հարությունյան
Հողօգտագործման օպտիմալ չափերի փոփոխման միտումները տնտեսական զարգացման գործընթացներում
2016 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, 3 – 4 (187-188), էջ 118 – 120
Լևոն Խաչատրյան , Բ. Խալափյան
Իրավական պետության սահմանադրական հիմքերը և գործունեության սկզբունքները
2015 | Article
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 25-րդ գիտաժողովի նյութեր (2015թ. նոյեմբերի 11-13), 1, Երևան, 2016, էջ 105–112
Լևոն Խաչատրյան , Բ. Խալափյան
Հանրային ու մասնավոր բարիքները և դրանց սահմանազատման հիմնական սկզբունքները
2015 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2015, 9–10 (181-182), էջ 16–18
Պատմատնտեսագիտական հարցադրումներ "Տնտեսական պատմություն" առարկայի ուսուցման ընթացքում
2015 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2015, 1-2, էջ 45 – 51
Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ
2011 | Book
Եր.ԵՊՀ հրատ., էջ 176
Սոցիալ-ուտոպիստական տեսության ձևավորման ինստիտուցիոնալ նախադրյալները և տնտեսագիտական նշանակությունը ետահայացք մեկնաբանությամբ
2009 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում. 6. Երևան 2009, 166-174 էջեր
Բնակչության կյանքի մակարդակը և բնապահպանական խնդիրները
2008 | Article
«Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, էջ 103-105
Ծրագիր և մեթոդական ցուցումներ «Տնտեսական պատմություն» դասընթացի
2008 | Book
Երևան, 2008, 54 էջ
Ինտեգրացիոն գործընթացը տնտեսության գլոբալ զարգացման և մշակույթի տեխնոլոգիականացման գործում
2008 | Article
«Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես
|
Նոր մոտեցումներ Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղվածության պետական կարգավորման հիմնահարցում
2007 | Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2007, N 2, էջ 58-62
Կնոջ դերը հասարակական և տնտեսական կյանքում: Իրավիճակի գնահատումը և բարելավման միտումները
2005 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Ե., 2005, N 1- 2, էջ 128-131
Սոցիալական կապիտալ, էությունը դրսևորման ձևերը և առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2005 | Article
«Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, էջ 172-176
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնահարցի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 11-17
|
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնախնդրի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, #2, Երևան 2003թ., էջ 11-17
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնահարցի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Article
ԵՊՀ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հասարակական գիտություններ,Ե., 2003, N 2, էջ 11-17