Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Amalya R. Harutyunyan

Lecturer | The Chair of French Philology
Education
2000 - 2004: Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology, French Department, bachelor’s degree
2004 - 2006: Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology, French Department, master’s degree
2006 - 2009: Yerevan State University, Faculty of Philosophy and Psychology, bachelor’s degree

Academic degree
2014: Diploma of Candidate of science in Philology

Professional activity
Since 2010: Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology, applicant, lecturer in French chair

Other activity
Psychologist in “Orran” Benevolent Non-Governmental Organization

Languages
Armenian- Excellent, French-Excellent, Russian-Excellent, English-Good

Hobbies
Religion, psychology and art

Գունանունների հավելիմաստները ժամանակակից ֆրանսերենում
2018 | Article
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ, 2018թ․, 134 էջ
Գունանունների իմաստային կառուցվածքը և պատճառաբանվածությունը
2014 | Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 65 - 71
|
«Գույն» հասկացության գիտական ըմբռնման հարազարգացումը
2013 | Article
Կանթեղ, Գիտական հոդվածներ, Երևան «Ասողիկ» հրատարակչություն 2013
Դեռահասության շրջանի ճգնաժամը և անձնային բնորոշ փոխակերպումները
2012 | Article
Հոգեբանությունը և կյանքը ամսագիր, Երևան, «Զանգակ» հրատարակչություն, 2012
Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրները
2011 | Book
Երևան,ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011
Աշխարհի գունային պատկերի արտացոլումը լեզուներում
2011 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2011
Երեխայի հոգևոր և մտավոր զարգացումն անբարենպաստ ընտանիքում
2009 | Article
Հոգեբանությունը և կյանքը ամսագիր, Երևան Զանգակ հրատարակչություն 2009
Բժշկող լույսը
2008 | Article
Հոգեբանությունը և կյանքը ամսագիր, Երևան Զանգակ հրատարակչություն 2008
Հայկական առածանու զուգահեռները ֆրանսերենում և անգլերենում
2006 | Book
Աստղիկ 16, Սահակ Պարթև հրատարակչություն 2006