Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Anahit R. Shahmuradyan

Associate Professor | Chair of Foreign Literature
Education
2001 - YSU, master degree of philology, specialized on foreign literature
1999 - YSU , bachelor degree of philology

Academic degree
2006 - Scientific degree Doctor of Philology (by the resolution of the Council of YSU)

Professional experience
2010 - Docent on Foreign Literature, Faculty of Romance and German Philology, YSU
2006 - Lecturer of Foreign Literature, Faculty of Romance and German Philology, YSU

Participation in international seminars
Armenia, England

Language skills
Armenian (fluent), Russian (fluent), English (fluent), German (conversational)

Դեմոնիզմի կենցեպցիան Գյոթեի և Բայրոնի ստեղծագործություններում
2016 | Book
Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 173 էջ
Խղճի խայթի պրոբլեմի բացահայտման մեթոդը «Ամերիկյան երազանքի» կոնտեքստում Կուրտ Վոնեգուտի «Աստված Ձեզ առողջություն տա, պրն. Ռոզուոթեր» վեպում
2016 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 329-352 էջ, Հայաստան
Կորստի թեման Ջեյմս Ջոյսի «Դուբլինցիներում»
2010 | Article
«Համատեքստ 2010», ԵՊՀ հրատ., Երևան 2010, էջ 38-44
Անսպասելին Էդ. Պոյի պատմվածքներում
2010 | Article
«Էդգար Ալլան Պոն և արդիականությունը» գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 64-69
Կինն ու մահը Էդգար Պոյի պատմվածքներում
2010 | Article
«Համատեքստ- 2009», ԵՊՀ հրատ., Երևան 2010, էջ 34-39
Ժամանակի ըմբռնումը Ուիլ. Ֆոլքների «Աղմուկ և ցասում» վեպում
2009 | Thesis
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում», անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, էջ 38-39
Մարդը և պատերազմը Վիլյամ Սարոյանի ստեղծագործություններում
2009 | Article
Վիլյամ Սարոյանի 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, էջ 42-47
Կորստի և սիրո սուբյեկտիվ ընկալումը Վ. Ֆոլքների «Աղմուկ և ցասում» վեպում
2009 | Article
«Համատեքստ- 2008», ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, էջ 86-91
The picaresque in the 18-th Century English Novel
2008 | Article
Armenian Folia Anglistica, "Lusakn pub", Yerevan 2008, p.108-111
Իսպանական պիկարոյական վեպի արձագանքները 18-րդ դարի անգլիական վեպում
2008 | Article
«Համատեքստ- 2007», ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, էջ 86-91
Իրականի և դեմոնականի միաձուլումը «Ֆաուստում»
2006 | Article
«Համատեքստ - 2005», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006, էջ 69-74
Դեմոնիզմը Եվրոպայում
2005 | Article
«Գարուն» N 10, Երևան 2005, էջ 61-64
Ըմբոստի կերպարը Բայրոնի «Մանֆրեդում» և «Կայենում»
2004 | Book
«Համատեքստ - 2004», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, էջ 224-228