Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Anna S. Kubanyan

Associate Professor | Chair of Romance Philology
Education (beginning with IHE)
2007 - 2009 -Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty (Master Course)
2003 - 2007 - Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty (Bachelor’s Degree)

Professional experience
2007 - Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty; The department of romance philology,assistant
2008 - Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty; The department of romance philology, professor of Spanish language

Languages
Russian, Spanish, English, Portugues (fluent)

Seminars
2006, Ereván, 31 de Noviembre, “El canón de la mujer en la literatura española e hispanoamericana”
2006, Ereván, 6 de Marzo, “I seminario de metodología de español como lengua extranjera”
2009, Ereván, 18 de Marzo, “Introducción a la lexicografía del Español”

International diploms
1.Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel intermedio)
Dado en Madrid, a 31 de julio de 2006, No de inscripción: 06050405101010009, No de Cartulina: A069306
2.Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel superior)
Dado en Madrid, a 3 de marzo de 2008, No de inscripción: 07110605101010001, No de Cartulina: A111132

«Աստված» բաղադրիչով դարձվածային միավորների դիպվածային փոխակերպումները խոսքում
2019 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 2(27), 62-73 էջ
Օտար լեզուների դասավանդման խնդիրների շուրջ
2019 | Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 2019, 8(17), 30-41 էջ
«Աստված» և «սատանա» բաղադրիչներով դարձվածքները իսպաներենում և հայերենում
2018 | Book
Հեղինակային հրատ.: 2018թ․, 248 էջ
Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները «աստված» բաղադրիչով դարձվածքներում (համեմատական քննություն իսպաներենում և հայերենում)
2017 | Article
Կանթեղ, 2017, 3, էջ 55-63
|
«Սատանա» բաղադրիչով դարձվածային կաղապարների վերլուծությունն իսպաներենում և հայերենում
2012 | Article
Օտար լեզուները Հայաստանում գիտամեթոդական հանդես (3), Երևան 2012, էջ 22 - 31
|
«Աստված» և «Սատանա» բաղադրիչներով դարձվածային միավորների թարգմանության խնդրի շուրջ
2011 | Article
Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2011, էջ 144 - 147
|
Análisis comparativo de los paradigmas fraseológicos con el componente “dios” en español y armenio
2009 | Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 9, «Ասողիկ» հրատ., 2009
|
Algunas particularidades semánticas de la palabra "Dios" en español y armenio
2008 | Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 8, «Ասողիկ» հրատ., էջ 172 - 176
|