Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Araksi G. Darbinyan

Lecturer | First Department of English Language
Education 1981 - 1986: Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology

Professional experience
1988 to the present: lecturer at YSU English Language Chair N 1 1986 - 1987: laboratory assistant at Yerevan Polytechnical Institute, Chair of Foreign

Languages
1981 - 1986: student at YSU faculty of Romance and Germanic Languages 1983 - 1985: student of art at YSU faculty of Social Specialities 1980 - 1981: junior scientific worker at the National Gallery of Armenia

Academic Courses
English for Specific Purposes

Scale of professional interests
English language and literature, English philology, English for specific purposes

Languages
Armenian, Russian, English, German, Greek

Deepdive into Mathematics
2019 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 327 էջ
Deepdive into Mathematics
2019 | Book
Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 328 էջ
|
Արաքսյա Դարբինյան , Ռուզաննա Ավետիսյան
Նորագույն տեխնոլոգիաները և օտար լեզվի ուսուցումը
2018 | Article
Բանբեր Երեվանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, 2018, 2(43), էջ 174-180
|
Լեզվի նպատակային ուսուցման մի քանի խնդիրների շուրջ (On Some Problems of Teaching a Target Language)
2013 | Article
FLSP N 10(1), Yerevan 2013, 193-199
|
Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի տերմինների անգլերեն-հայերեն համառոտ բառարան,
2011 | Book
Երևան, 2011, 230 էջ
Ամփոփումը և վերապատմումը որպես տեքստի ընկալման դրսևորում
2011 | Article
FLSP N 9, Yerevan 2011, p. 108-116
|
Տեքստի ընթերցումը և ընկալումը՝ ամփոփելու և վերապատմելու միջոցով
2009 | Thesis
Օտար լեզուներ և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա), Ծրագիր և թեզիսներ, 2009թ., փետրվարի 26-27, Երևան 2009, էջ 27-28
|
Ընթերցանության հմտությունների Skimming-ի և Scanning-ի կարևորությունը և ուսուցումը
2008 | Article
FLSP N 7, Yerevan 2008, 146-153
|
Ընթերցանության հմտությունների ուսուցումը անգլերեն լեզվի նպատակային դասավանդման ժամանակ
2006 | Thesis
Թեզիսներ, Երևան 26-27 հոկտ․, 2006, 33-34
|
Անգլերեն լեզվի մասնագիտական նպատակներով դասավանդման որոշ հարցերի շուրջ
2003 | Article
FLSP N 3, Yerevan 2003, (104-109)
|
Ռ.Բ.Շերիդան «Չարախոսության դպրոց» կատակերգությունը
1989 | Article
Օտար լեզուներ և արտասահմանյան գրականություն, N 9, Երևան, 1989 (195-203)
|
19-րդ դարի ամերիկյան պատմվածք
1989 | Article
Ամբրոզ Գվինեթ Բիրս, Երևան, 1989 (357-383)