Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Arpik N. Papoyan

Assistant | Chair of Foreign Literature
Education, Scientific Degrees
2007: PhD Assistant of Foreign Literature Dpt. of Faculty of Romance and Germanic Philology, YSU
2007: PhD Assistant.
2000 - 2007: Assistant of Foreign Literature and Literary Theory in Faculty of Philology, YSU.
2000: PhD, Yerevan.
1990 - 95: Faculty of Armenian Philology, YSU.

Languages
Armenian, Russian, French.


Ֆրանսիական կլասիցիզմի պատմամշակութային առանձնահատկությունները
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 64 էջ
|
Անդրադարձումները Հենրիկ Էդոյանի պոեզիայում
2013 | Article
«Գրականագիտական հանդես» ԺԴ, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան 2013, էջ 339 - 345
Շարլ Բոդլերի «Փոքրիկ արձակ պոեմների ժանրապոետիկական առանձնահատկությունները»
2013 | Article
«Համատեքստ 2013» ԵՊՀ հրատ., Երևան 2013, էջ 80 - 86
Աստվածանչյան լեգենդների բայրոնյան մեկնությունները
2012 | Article
«Համատեքստ 2012» ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջ 79 - 83
Դավիթ Ավետիսյան «Կյանքն իմ աչքերով»
2012 | Article
«Նոր դար» համահայկական հանդես, N 2, Երևան 2012, էջ 54 - 60
Մարդկայինը «Ծաղկած փշալարերի» ետևում
2000 | Article
«Լրաբեր», ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան 2000, էջ 112 - 120
Գ. Մահարու գեղագիտական դավանանքը
2000 | Article
«Հայագիտական հանդես», Մանկավարժական համալսարանի գիտական հետազոտությունների ժողովածու, Երևան 2000, էջ 37 - 42
«Ծաղկած փշալալերի» հայ արձակը
1999 | Book
«Մանկավարժ», Մանկավարժական համալսարանի գիտական հետազոտությունների ժողովածու, Երևան 1999, 159 էջ