Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Arshaluys H. Petrosyan

Assistant | Second Department of English Language
Education (beginning with IHE)
2008 - YSU course of teachers’qualification improvement
2003 - YSU course of teachers’qualification improvement
1986 - 1989 Post- graduate student, Moscow State University, Faculty of Philology
1984 - 1986 probationer YSU and MSU
1982 - 1984 YSC, faculty of social specialities
1977 - 1982 YSU, faculty od philology, department of Romance and Germanic philology
1980 - 1982 faculty of social specialities

Professional experience
2003 - YSU assistant, English Chair №2, faculty of Romance and Germanic philology
1993 - 2003 YSU lecturer, English Chair №2, faculty of Romance and Germanic philology
1990 - 1993 YSU senior laboratory assistant, Chair of Foreign literature and Theory of literature, faculty of philology

Academic courses
ESP

Scale of professional interests
Teaching ESP, history and theory of American literature, genre of autobiography

Lenguages
Armenian, Russian, English (fluent), German (conversational)

Ընթերցանության նյութեր մանկավարժության մասին
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 132 էջ
Building ESP Listening Skills: Political Leadership
2017 | Book
Ուս. ձռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 106 էջ
Developing learners’ oral proficiency in various communicative contexts
2016 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 215-223 էջ, Հայաստան
|
Ինքնակենսագրական տարրը Վ. Սարոյանի ստեղծագործության մեջ
2016 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 337-342 էջ, Հայաստան
|
Ինքնության անդրադարձներ. ինքնակենսագրական տարրը Վ. Սարոյանի ստեղծագործության մեջ
2006 | Article
Գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին. Զեկուցումների թեզիսներ, Երևան 2006, էջ 42
Հռետորական արվեստի դերը օտար լեզուների դասավանդման մեջ
2005 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 235-240
Мемуары В. Сарояна
1986 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» (հասարակական գիտություններ) №3, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1986, էջ 29-35
20- րդ դարի անգլիական և ամերիկյան պատմվածքները
1984 | Article
«Երևանի համալսարան» գիտաինֆորմացիոն հանդես, №2 (49), Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ.,1984, էջ 33-34
Ֆրանսիական պոեզիա
1984 | Article
«Երևանի համալսարան» գիտաինֆորմացիոն հանդես, №1 (48), Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ.,1984, էջ 13-14