Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Arus V. Margaryan

Associate Professor | Chair of English Philology
Education (beginning with IHE)
1983-1988 Yerevan State University, Faculty of Philology, Department of Romance-Germanic Philology, English Language and Literature

Professional experience
1991 - Lecturer, Chair of English Philology, Department of Romance-Germanic Philology , Yerevan State University

Academic courses
English Grammar, Writing Practice

Scale of professional interests
Methods of Teaching English, Grammar, Translation Studies

Languages
Armenian, Russian, English (fluent), German (fair)

Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2017 | Article
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ.պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 336 էջ
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի նազարյան
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015թ․, 304 էջ
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի նազարյան
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 288 էջ
|
Methods of Teaching English as a Foreign Language
2015 | Book
Դասագիրք, Հաստատված է ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից
Textbook, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2015, 208 pp.
Անգլերեն բանավոր խոսքի ուսուցումը միջնակարգ դպրոցում
2015 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, N6, «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2015, էջ 80-87
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.2
2015 | Book
Եր., ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 336 էջ
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.1
2015 | Book
Եր. ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Լուսինե Աթոյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 3
2014 | Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2014թ., 303 էջ
Արուս Մարգարյան , Նաիրա Ավագյան , Մարգարիտա Ապրեսյան , Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Ռուբինա Գասպարյան, Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2014 | Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 304 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա1
2014 | Book
Եր., Բաբունի, 2014, 320 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 250 էջ
Ա. Մարգարյան , Լ. Աթոյան, Մ. Ապրեսյան , Ի. Կարապետյան, Ա. Խաչիկյան, Ն. Ավագյան , Լ. Կարապետյան , Ռ. Գասպարյան, Մ. Նազարյան, Ա. Ոսկանյան
Անգլերեն 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Book
Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, Երևան, 2013, 17,5 տպ.մ:
10 Թեստ - Անգլերեն 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի նմուշօրինակներ
2013 | Book
Զանգակ-97 հրատարակչություն, Երևան, 2013, 136 էջ
Նախաշտեմարան
2013 | Book
Զանգակ-97 հրատարակչություն, Երևան, 2013, 296 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Նաիրա Ավագյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2013թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 3
2013 | Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ. 331 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 2
2013 | Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. մաս 2
2013 | Book
Եր., Զանգակ, 2013, 256 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2012 | Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2012 թ.
The Cooperative Learning Method in Teaching EFL to Armenian Students
2012 | Article
Armenian Folia Anglistika, 1-2(10), «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2012, էջ 104-108
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2012 | Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 334 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 1
2012 | Book
Եր.: Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 282 էջ
A Basic English Grammar. Syntax (with exercises)
2011 | Book
Դասագիրք, Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից
Textbook, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2011, 136 pp.
A Basic English Grammar. Morphology (with exercises)
2011 | Book
Դասագիրք, Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից,
Textbook, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House,, 2011, 344 pp.
Անգլերենի get-passive կառույցի առանձնահատկությունների շուրջ
2011 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, «Լեզվական հորիզոններ» հրատ., 2011/3, 2011, էջ 142-147
Some Aspects of Computer-aided Formative and Summative Assessments
2011 | Article
Armenian Folia Anglistika, 2 (9), «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2011, էջ 79-82
English Tests for 9th Form Pupils (Preparation for Secondary School Leaving Exams)
2011 | Book
Manual,Yerevan, “Zangak” Publishing House, 2011. 96 pp.
English 7 (Tests for 7th-grade pupils) I term
2010 | Book
Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 5 (Tests for 5th-grade pupils) II term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 6 (Tests for 6th-grade pupils) I term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 6 (Tests for 6th-grade pupils) II term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 7(Tests for 7th-grade pupils) II term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 8 (Tests for 8th-grade pupils) II term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 9 (Tests for 9th-grade pupils) I term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 9 (Tests for 9th-grade pupils) II term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 5 (Tests for 5th-grade pupils) I term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
21Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 304 pp.
Exercises for the Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams (Shtemaran)
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 296 pp.
English 8 (Tests for 8th-grade pupils) I term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp. Co-author
Self-assessment in Foreign language Teaching
2010 | Article
Armenian Folia Anglistika, 1-2(7). Lusakn Publishers, Yerevan. 2010. Author, pp 118-120
A Practical English Grammar (with exercises)
2009 | Book
Textbook, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009, 298 pp. 2-nd edition, Revised. Co-author. (1-st edition in 2004, 293pp.)
Improve Your Writing: Texts for Reproduction
2009 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009. 222pp. 2-nd edition, Revised. Co-author. (1-st edition in 2006, Yerevan University Press, 288pp.)
Improve Your Writing: Texts for Dictation
2009 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009. 186pp. 2-nd edition, Revised. Co-author and editor. (1-st edition in 2006, Yerevan University Press, 228pp.)
Exercises for the Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams (Shtemaran)
2009 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009, 288 pp.
15 Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2009 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009, 208 pp.
Exercises in Basic English Structures
2009 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak” Publishing House, 2009. 190pp. 3-rd edition, Revised. Co-author and editor. (1-st edition in 2002, 181pp., 2-nd edition in 2004, 204pp.)
4 Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2008 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2008, 46 pp.
6 Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2008 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2008, 46 pp.
English A (Textbook for elementary school)
2008 | Book
Textbook, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2008, 110 pp.
Հղկենք գրավոր խոսքը. Փոխադրության նյութեր
2006 | Book
Manual, Yerevan, Yerevan University Press, 2006, 228 pp.
Հղկենք գրավոր խոսքը. Թելադրության նյութեր
2006 | Book
Manual, Yerevan, Yerevan University Press, 2006, 288 pp.
Անգլերենի գործնական քերականություն (վարժություններով)
2004 | Book
Դասագիրք, Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից
Textbook, Yerevan, Yerevan University Press, 2004, 296 pp.
Անգլերեն լեզվի հիմնական կառույցները (վարժությունների ժողովածու)
2004 | Book
Manual, Yerevan, Zangak-97 Publishing House, 2-nd edition, revised, 2004, 204 pp.
Exercises in Basic English Structures (վարժությունների ժողովածու)
2002 | Book
Manual, Yerevan, Yerevan University Press, 2002, 181 pp.
On the Problem of Transcribing English Personal Names into Armenian
2001 | Article
Kantegh 4/2001, Yerevan, Asoghik Publishing House, 2001, pp. 82 – 89