Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Bella K. Sarukhanyan

Lecturer | Second Department of English Language
Education
1970 - 1975: YSU Faculty of Philology, Department of Romance and Germanic Philology 1978 - 1980: Faculty of Social Professions, Department of Art 1997 - 2001: Faculty of Law, Department of Law 2005: Special Courses for Qualified Lecturers 2009: Special Courses for Qualified Lecturers

Professional Experience
1979 –present Lecturer, English Chair N2, Faculty of Romance and Germanic Languages, YSU

Social Activities
Founder member of “Armenian International Women’s Association”, Board Member of AIWA,
Head and Coordinator of Educational Department of AIWA

Participation to International Conferences
1985: Tbilisi, 2000: Yerevan (Professional activities), 1992: Boston, 1994: London, 1996: Beijing, 1997: Paris, 2001: Yerevan, 2004: Geneva, 2007: Buenos-Aires (Social activities)

Scale of Professional Interests
ESP, Translation, Interpreting, International Private Law, Armenian Culture

Languages
Armenian, Russian, English (fluent), French, German (basic)

Ընթերցանության նյութեր մանկավարժության մասին
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 132 էջ
Հայաստանը՝ մշակույթների խաչմերուկ
2016 | Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 60, Հայաստան
|
Համառոտ անդրադարձ 20-րդ դարի հայերեն-անգլերեն բառարանագրությանը
2016 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2(20), 172-177 էջ, Հայաստան
|
Մշակութային իրազեկության դերը օտար լեզվի ուսուցման գործընթանցում
2015 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 158-164 էջ
|
English for art students (advanced)
2004 | Book
Երևան, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 2004
Գասպարյան Ն. , Գասպարյան Ս. , Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե. , Ի. Տեր-Պողոսյան, Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե. , Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ. , Պողոսյան Օ. , Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս. , Ղազարյան Ռ. , Սարուխանյան Բ. , Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.
Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
2003 | Book
Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
A Book in Reading Comprehension 3
2000 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000
A Book in Reading Comprehension 3
2000 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996
A Book in Reading Comprehesion
1995 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1995
A Book in Reading Comprehesion
1995 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1995