Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ervand K. Vardanyan

Assistant | Chair of English Philology
Education (beginning with IHE)
1986-1989 Post - graduate student, Yerevan State University, Philological Faculty
1972-1977 Student at Philological Faculty of Yerevan State University

Professional experience
2002 - Assistant Professor of the English Philology Department, Yerevan State University
1991-2002 – Teacher of English of the English Philology Department, Yerevan State University
1989-1991 – Teacher of English (part-time teaching), YSU
1986-1989 – Post graduate studies, YSU
1979-1986 – Language Laboratory Assistant, Chair of Romance-Germanic Philology, YSU

Academic courses
English Phonology – English Department - third year

Languages
Armenian (fluent), Russian (well) , English (fluent),German and French (conversational)

On teaching glottalization to efl learners
2016 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3(21), 105-111 էջ, Հայաստան
Միֆոլոգեմները որպես լեզվաոճական միավորներ Ջ. Գ. Բայրոնի ստեղծագործություններում և դրանց հայերեն թարգմանությունը (ըստ «Չայլդ Հարոլդի ուխտագնացությունը» և «Դոն Ժուան» պոեմների ու «Մանֆրեդ» դրամայի)
2016 | Article
Աստղիկ : 2016թ․, 27, 170-192 էջ, Հայաստան
Աստվածաշնչյան լեզվաշերտերը Ջ. Գ. Բայրոնի «Մանֆրեդ» դրամատիկական պոեմում և դրանց հայերեն թարգմանությունը
2015 | Article
Աստղիկ: 2015թ․ 26, 157-171 էջ
Ջ. Գ. Բայրոնի «Դոն Ժուան» պոեմի լեզվաոճական առանձնահատկությունները` հայերեն թարգմանությամբ
2014 | Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 88 - 98
|
«Խառը» լեզվաշերտերը Ջ. Գ. Բայրոնի պոեզիայում և դրանց հայերեն թարգմանությունը
2014 | Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 99 - 107
|
Ջ. Գ. Բայրոնի պոեզիայի բառապաշարի լեզվաբանաստեղծական վերլուծությունը
2010 | Article
Երևան, 2010, «Ասողիկ» հրատարակչություն, «Համատեքստ», էջ 122-131
Ջ. Գ. Բայրոնի պոեզիայի բառապաշարի հունահռոմեական և աստվածաշնչային լեզվաշերտերը
2010 | Article
Երևան, 2010,Կանթեղ 1 (42), «Ասողիկ» հրատարակչություն, էջ 68-85
Ջ. Գ. Բայրոն. Հայկական կողմնորոշումը և քրիստոնեական ընկալման ազատությունը
2007 | Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, «Համատեքստ» - 2007, էջ 123-131
Abst8act at AASE -1 “An Important Articulatory of English Fortis Stops”
2004 | Article
Yerevan 2004, p. 53
Բառասկզբի բաղաձայնական խմբերը ժամանակակից անդլերենում
2002 | Article
Կանթեղ 5, Երևան 2002, Էջ 78-89