Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Gayane L. Daniyelyan

Assistant | Second Department of English Language

«Թարգմանչի կեղծ բարեկամների» հետ աշխատանքի ռազմավարությունն անգլերենի հումանիտար դասընթացում
2013 | Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 56 - 64
|
Փոխներթափանցման հոգելեզվաբանական հայեցակարգի կիրառությունը անգլերենի ուսուցման գործընթացում
2010 | Article
Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես: 2010, N 2(8) էջ 74-80
Միջմշակութային իրազեկոթւյան զարգացումը բանասիրական կողմնորոշմամբ անգլերենի դասընթացում
2009 | Article
Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 2009, N 3(6), էջ 39-44
Թարգմանության դերը գեղարվեստական տեքստի վերլուծության ուսուցման գործընթացում
2009 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2009, N 10, էջ 228-232
Անգլերենի ուսուցման առանձնահատկությունները բանասիրական կողմնորոշմամբ դասընթացում
2008 | Article
Մանկավարժություն հրատ., 2008թ., էջ 360-367
Հապավումների ուսուցումը բանասիր. կողմնորոշման անգլերենի դասընթացում
2007 | Article
Մանկավարժություն, 2007, N 5-6, էջ 78-84
Գենդերային հարցերը և լեզուն
2006 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 185-195
Անգլերեն հատուկ նպատակներով (ESP) դասընթացի խնդիրները բանասիրական ֆակուլտետում
2006 | Article
Մանկավարժական միտք, 2006, N 1-2, էջ 163-166
Անգլերենի hnչյունաբանական ուսուցումը բանասիրական ֆակուլտետում
2006 | Book
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, Գիտ. աշխ.- ժողով... 2006, N 7, էջ 185-195
Գենդերային հարցերը և լեզուն
2005 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 41-48
Մշտակիրարկը որպես կապակցելիության գլխավոր միջոց
2003 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, էջ 64-70