Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Gohar A. Tonoyan

Lecturer | Chair of Romance Philology
Education
2004 - 2008: Yerevan State University: Faculty of Romance and Germanic Philology, Department of English Language and Literature, Bachelor’s degree.
2008 - 2010: Yerevan State University: Faculty of Romance and Germanic Philology, Department of English Language and Literature, Master’s degree.
2009: Courses of Italian language and literature, University for Foreigners of Perugia, Italy.
2012: Training for lecturers of Italian, University for Foreigners of Perugia, Italy.

Professional experience
2012: Yerevan State University: Department of Romance Philology, Italian section, lecturer.
2009 - 2012: Yerevan State University: Department of Romance Philology, Italian section, assistant.
2010 - 2011: Eoropean Regional Academy, lecturer.

Languages
Italian, English, Russiаn


«Զայրույթ» / «rabbia» հուզական հասկացույթի անվանման հոմանիշային շարքը իտալերենում
2014 | Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 108 - 114
|
«Ուրախություն» հասկացույթի դրսևորումները իտալական դարձվածքներում և ասացվածքներում
2013 | Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, N 10, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 203 - 212
|
Աստվածաշնչյան անդրադարձ տարրերը Ուիլյամ Ֆոլքների «Շառաչ և ցասում» և «Աբիսողո՜մ, Աբիսողո՜մ» վեպերում
2011 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N 12, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ 281 - 287
|