Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Karine R. Shahbazyan

Lecturer | The Chair of French Philology
Education (beginning with IHE)
1982 - 1987 - Yerevan State University, Faculty of Philology, Romance-Germanic Department (French Language and Literature), Diploma
1995 - University of Dijon, Academic trip

Professional experience
1994 - Lecturer of French, Department of French Philology, Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology

1993 - 1994 Assistant, Yerevan State University, Department of Romance Philology, French section
1989 - 1993 Librarian, Scientific Library of Yerevan State University, Department of Foreign Literature
1987 - 1989 Interpreter, Erebuni Museum

Academic courses
1995 - University of Dijon, France

Languages
French, Italian, Russian

Ազգակցության անվանահամակարգի միավորների հուզաարտահայտչական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում
2018 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1 (24), էջ 115-125
|
Ազգակցություն արտահայտող գոյականները ասացվածքներում
2008 | Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 8, Երևան, 2008, էջ 72-83
Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության թեստերի ժողովածու
2008 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008
Ազգակցություն արտահայտող գոյականների տիպաբանական-համադրական վերլուծությունը ֆրանսերենում և հայերենում
2007 | Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 5, Երևան 2007
Ազգակցություն արտայատող գոյականների ազգանվանակերտ գործառույթները ֆրանսերենում և հայերենում
2006 | Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 3, էջ 53-62, Երևան, 2006
Շարահյուսական կամ հաղորդակցական եղանակայնության փոխարկումային գործածություններ
2004 | Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 1, Երևան, 2004, էջ 181-187
Ազգակցություն ցույց տվող բառերի իմաստային խումբը ֆրանսերենում և հայերենում
2002 | Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», Գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2002, էջ 77-92