Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Nelli S. Khanoyan

Assistant | Chair of German Philology
Education
2005 - 2009 Post - graduate student, Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic philology
1999 - 2005 Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic philology

Professional Experience
2009 - lecturer of the Romance and Germanic philology Faculty YSU chair of German philology
2004 - 2009 laboratory assistatnt of the Romance and Germanic philology Faculty YSU chair of German philology

Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte (Գերմաներենի պատմության հիմնահարցեր)
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ, հեղինակային հրատ., 2018թ․, 128 էջ
Գերմաներենում միջին դաշտի շարադասության ուսուցման մեթոդական առանձնահատկությունները
2016 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3(21), 127-134 էջ, Հայաստան
|