Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ruzanna T. Gargaloyan

Associate Professor | Second Department of English Language
Education (beginning with IHE)
2005 - 2008 Ph.D student, Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology
1979 - 1984 Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology

Academic degree
2008 - “The Philosophical Novel of William Golding”, Diploma of Candidate of Philological Sciences, Yerevan

Professional experience
2008 - Assistant Professor, Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology
1993 - 2008 - Lecturer, Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology

Languages
Russian (fluent), German (conversational)

Ռուզաննա Գարգալոյան , Վալտեր Բերբերյան
Հայերենի գռեհիկ դարձվածքները, դրանց անգլերեն թարգմանությունները
2020 | Article
Շիրակի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 2020, պրակ Բ, 37-45 էջ, Հայաստան
|
Հեգնանք, ծաղրանք, արհամարհանք արտահայտող դարձվածքները հայերենում եվ անգլերենում
2020 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2020, 1(28), 134-141 էջ, Հայաստան
|
Ռուզաննա Գարգալոյան , Վալտեր Պէրպէրեան
Ժողովրդա-խօսակցական դարձուածքները հայերէնում եւ անգլերէնում
2019 | Article
Իսրայել, 2019, (հ. 91) թ. 4-7, 124-128 էջ
|
Խաղի ու միֆականացման սկզբունքները Այրիս Մերդոքի ուշ շրջանի վեպերում
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2(23), 246-253 էջ, Հայաստան
|
Naira Mkhitaryan, Ruzanna Gargaloyan
The use of foreign languages and computer graphics in the artistic project
2016 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 224-229 էջ, Հայաստան
|
Արվեստը որպես հեդոնիզմ Օսկար Ուայլդի փոքր արձակում
2013 | Article
Համատեքստ-2013, 2013, 95-100 էջ, Հայաստան
|
Վիլյամ Գոլդինգ «Ճանճերի տիրակալը»
2011 | Article
Երևան, «Աստղիկ» ժող, «Սահակ Պարթև» հրատ., 2011
Առածները և ասացվածքներն ու դրանց կիրառումն անգլերենի դասընթացի ժամանակ
2010 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 282-288
Վիլյամ Գոլդինգի մարդկային աստվածները
2008 | Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2008
Գոլդինգի «Սրաձող» վեպը որպես մարդկային հոգու պարտության խորհրդանիշ
2006 | Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2006
Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն զրուցագիրք
2006 | Book
Երևան, «Արեգ» հրատ., 2006
Մարդու դատապարտվածության թեման Վիլյամ Գոլդինգի վեպերում
2005 | Article
«Համատեքստ» հրատ., Երևան 2005
Ապագայի մարգարեությունը. Վիլյամ գոլդինգի «Երկակի լեզու» վեպը
2005 | Article
«Գարուն» հրատ., Երևան 2005
«Իմաստախոս ժողովուրդը» Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն ասացվածքների և արտահայտությունների ուսումնական բառարան
2005 | Book
Երևան, «Արեգ» հրատ., 2005
«Իմաստախոս ժողովուրդը» Հայերեն-անգլերեն ասացվածքներ և բառակապակցություններ
2003 | Book
Երևան, «Արեգ» հրատ., 2003
Selected Stories: Read and Discuss (American and English Authors)
2000 | Book
Երևան, ՙԼուսաբաց՚ հրատ., 2000, 114 էջ
19-րդ դարի ամրիկյան պատմվածք
1989 | Book
«Մարկ Թվեյն», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1989, էջ 252-276
Սովետական Հայաստանի ճարտարապետական հուշարձանները
1989 | Article
«ИПО Парберакан» изд., Москва, 1989, ст. 49-64