Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Susanna S. Khachatryan

Assistant | The Chair of French Philology
Education
1965 - 1970 Department of French Philology, Faculty of Philology, Yerevan State University
Degree: Diploma
1970 - 1973 Postgraduate studies for PhDs thesis, Yerevan State University

Professional experience
1990 - present Senior lecturer, Department of Romance and Germanic Philology, Yerevan State University, Yerevan, Armenia
1989 - 1990 Lecturer, Department of Foreign Languages, Yerevan State University, Yerevan, Armenia
1973 - 1989 Lecturer / Laboratorian, Department of Foreign Languages, Yerevan State University, Yerevan, Armenia

Professional membership
Member of the Writers’ Union of Armenia, Yerevan, Armenia

Other activities
Professional Translator
Stage of traduction: Strasbourg (1994), Paris (1996, 2002, 2006), Lausanne (2000)

Languages
Armenian (native), French, Russian, (fluent), English and Italian (with dictionary)

Domains of interest
Art, Philosophy, Religion

Թարգմանական նորաբանություն
2010 | Thesis
«Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման արդիական խնդիրներ», ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 2 էջ
Ա. Մուրադյան , Ա. Բարլեզիզյան, Թ. Բլբուլյան , Ս. Գալստյան, Կ. Գրիգորյան, Ս. Խաչատրյան , Ս. Հարությունյան, Մ. Ղազարյան, Ա. Ղարիբյան , Ռ. Մելիքսեթյան , Ա. Մեսրոպյան
Ֆրանս-հայերեն բառարան (40 000 բառ)
2010 | Book
Բառարան, «Փրինթ-Ինֆո» հրատ., Երևան, 2010
Մարդը և նրան շրջապատող միջավայրը
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, L'Homme et son environnement (տեքստեր և վարծություններ): Ուսումնական ձեռնարկ բուհի ուսանողների և դասախոսների համար, 1-ին հրատ., 2009, Երևան
Լիակատար ձևացումը օտար լեզվի դասավանդման գործընթացում
2007 | Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», № 5, Երևան, 2007, 6 էջ
Էլի Ֆոր, «Միջնադարյան արվեստ» (Արվեստի պատմություն II)
2007 | Book
Թարգմանություն, Երևան, «Սարգիս Խաչենց», 2007, 345 էջ
Միշել Ֆրոմոն. «Քրիստիի կորուսյալ դրախտները»
2007 | Book
Թարգմանություն, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2007, 205 էջ
Մարսել Դյուշանի զրույցը Ջեյմս-Ջոնսոն Սվինեյի հետ: Անանուն ընկերության կատալոգը
2007 | Book
Թարգմանություն, «Ռուբիկոն» հանդես, 2/12/2007, 31 էջ
Էմիլ Դյուրկհեյմ. «Սոցիոլոգիայի մեթոդը»
2007 | Book
Թարգմանություն, Երևան, «Սարգիս Խաչենց», 2007, 197 էջ