Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Vardush L. Makichyan

Assistant | Chair of German Philology
Education Academic Degrees and titles
2003 - 2007: YSU, faculty of Romance Germanic Philology, Bachelor degree specialty German language and translation
2007 - 2009: Master at Chair of German philology, specialty German language and literature
2011 - 2014: Research assistant in YSU
2014: Obtention of PhD diploma
2014: Doctor/lecturer at Chair of German philology, faculty of Romance Germanic Philology

Professional experience
2014: Philology doctor, YSU German chair philology, Romance Germanic philology
2014: Lecturer, YSU German chair philology, Romance Germanic philology
2009 - 2014: Assistant, YSU German chair philology, Romance Germanic philology

Foreign languages
German, Russian, English

Scientific research papers
2008: Scientific research paper at the Manheim University, Germany Manheim

Professional preparation
2014: Lecturer preparative qualification training course, YSU

Educational course
German Language (Second language)

«47-ի խմբի» գաղափարախոսական սկզբունքների արտացոլումը Ալֆրեդ Անդերշի վեպերում
2013 | Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու 2(55), «Ասողիկ»հրատ., Երևան, 2013, էջ 9-14
Հ.Վ. Ռիխտերի «Ջախջախվածները» վեպի ծրագրային բնույթը
2012 | Article
«Համատեքստ» գիտական հոդվածների ժողովածու, «ԵՊՀ» հրատ., Երևան, 2012, էջ 334-341
«47-ի խմբի» հիմնադրումը և Հ.Վ. Ռիխտերի ստեղծագործական գործունեության սկիզբը
2012 | Article
Գրական - գեղարվեստական, հասարակական - քաղաքական անկախ ամսագիր «Գարուն», «ԱԳԵԱ» հրատ., Երևան, 2012, № 5-6, էջ 80-85