Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Zaruhi V. Voskanyan

Assistant | Chair of Romance Philology
Education (beginning with IHE)
1995-1999 Yerevan State University; The faculty of Romance and Germanic philology (French, Italian), bachelor’s degree
1999-2001 Yerevan State University; The faculty of Romance and Germanic philology (French, Italian), Master Course
2001 University for foreigners of Perugia; Courses of Italian language, C1
2005 Catania State University; courses of Italian language and literature
2007 University for foreigners of Perugia; Courses of Italian language and literature, C2
2008 University for foreigners of Perugia; Courses of Italian language and literature
2008 CILS Italian as a foreign language, exam in certification of Italian in the university for foreigners of Siena; level C1
2010 University for foreigners of Perugia; Courses of requalification for professors

Professional experience
2010 to present Yerevan State University; Coordinator of italian language seccion
2010- Coordinator, professor of educational branch in Armenian-Italian educational-cultural fund «APICI»
2007-2009 Italian language professor in Mkhitaryan Educational Centre
2006 to present Italian languane professor
2005-2006 Yerevan State University; assistant of Italian language seccion
2002-2005 Yerevan Jewelry Factory; italian language interpreter
2004-2005 Armenian Turism Institute, italian language professor

Languages
Russian, French, Italian (fluent)

Ալբերտո Մորավիյաի «Չոչարա» Վեպի Հայերեն Եվ Ռուսերեն Թարգմանությունների Բառային Միավորների Համապատասխանությունը Գրական Նորմային
2018 | Article
Հայագիտական Հանդես, 2018, 3(41), 10-16 էջ
Իտալերեն լեզվի շաղկապների դասակարգման և սահմանման յուրահատկությունները
2010 | Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», 2010, ԵՊՀ հրատարակչություն
Introduzione alla Filologia Romanza
2010 | Book
Դասագիրք, «Ռոմանական բանասիրության ներածություն» դասագիրք, (մենագրություն), 2010 «Ասողիկ» հրատարակչություն
Հայերենի կապերի դասակարգման որոշ յուրահատկություններ
2009 | Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, 2009 Հոդված, ԵՊՀ հրատարակչություն
Հայերենի շաղկապների դասակարգումը
2009 | Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, 2009 Հոդված, (մենագրություն) ԵՊՀ հրատարակչություն
Զ. Ոսկանյան , Գ. Հովակիմյան, Մ. Վասիլյան, Ա. Մալխասյան, Ա. Հովհաննիսյան
Իտալերեն-հայերեն համառոտ բառարան
2001 | Book
Բառարան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2001