Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>

Bachelor's Programmes:

Geology

Geography

Cartography and Cadaster Work

Service

 

Master’s Programmes:

Physical Geography

Hydrometeorology

Public Geography

Cartography and Cadaster Work

Geophysics, Hydrogeology and Engineering Geology

Regional Geology and Geology of Minerals

Service

Sustainable Tourism

 

Entrant
Latest Publications
Էպոսի «Սասունցի Դավիթ» ճյուղի երկու գրական մշակում. Թումանյան, Չարենց
2021 | Article
«Պատմություն և քաղաքականություն», 2021, թիվ 3 (14), էջ 53-65
Հայոց լեզվի ուսուցման և խոսքի մշակույթի ձևավորման մեթոդիկա
2021 | Book
«Նաիրի», 2021, 572 էջ, Հայաստան
Հայաստանի Հանրապետությունում համայնքային զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները (Կալավան համայնքի օրինակով)
2021 | Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 159-164
Տ. Սարգսյան , Ս. Քելյան
Էթնոզբոսաշրջության էությունը, զարգացման նախադրյալները և հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 144-150
Р. Варданян , С. Суварян
Роль СМИ в формировании туристического имиджа страны
2021 | Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 26-30