Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>

Bachelor's Programmes:

History

Art Studies

Cultural Studies

Caucasian studies

Archaeology and Ethnography


Master's Programmes:

Armenian History

History of Armenia's Neighboring Countries

Caucasian Studies

World History

Cultural Studies

Master of Art History and Theory 

Diaspora Studies

Armenian studies

Archaeology and Ethnography

Entrant
Latest Publications
Армянки в годы Второй Мировой и Великой Отечественной Войны (1939-1945)
2021 | Book
ЮФУ, ЕГУ, 2021, 284 стр. с 6 илл.
Էդիկ Մինասյան , Արտավազդ Դարբինյան
Երևանի բուհերի մասնակցությունը Արցախյան առաջին պատերազմին (1991-1994թթ.)
2021 | Article
Պատմություն և մշակույթ, թիվ 1, 2021, էջ 84-89
Էդիկ Գարեգինի Մինասյան: Ծննդյան 65-ամյակի առթիվ
2021 | Article
Բանբեր հայագիտության, թիվ 2, 2021, էջ 258
Համահայկական հիմնադրամների, հասարակական ու բարեգործական կազմակերպությունների ներդրումները՝ Արցախի հանրապետության տնտեսության մեջ և այդ ոլորտի զարգացման ծրագրերի կենսագործումը 20-րդ դարավերջին ու 21-րդ դարասկզբին
2021 | Article
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, 1 (25), 2021, էջ 27-40
ՀՅԴ Ցուցական մարմնի գործունեությունը Վիտոշի աղետին հաջորդած ամիսներին (1905 թ. մարտ – հուլիսի կեսեր)
2021 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, Ե., 2021, N 1, էջ 56-73