Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Անիի վերջին թագավորը
1968 | Article
Գարուն, 1968, հմր 1
Մեկ թե երկու ուրարտական ամրոցներ Արմավիր և սբ.Դավիթ բլուրների տարածքում
1965 | Article
Զեկուցումների ժողովածու, համամիութենական ուսանողական հնագիտական ԺԱ կոնֆեր. 1965, Երևան, 1968, 0,7 մամուլ (ռուս)
Դատավարական կարգը, ընտանեկան և ժառանգական իրավունքը ըստ Մխիթար Գոշի «Հայոց Դատաստանագրքի»
1964 | Article
Ուսանողական գիտական աշխատությունների Տեղեկագիր, N10, պրակ. 1, Երևան, 1964, մեկ մամուլ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of History, Professor
Edik Minasyan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-07
(inner line 76-07),
history@ysu.am