Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Գագիկ Ա Բագրատունու արտաքին քաղաքականությունը
2019 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 28-31 էջ, 2019
Դրուագներ 1918 թ.մայիսեան հերոսամարտերից
2019 | Article
Էջմիածին, Հայաստան, Ե, 87-114 էջ, 2019
Հյուսիսային Կովկասի հայկական համայնքնրը 20-րդ դարում․ պատմություն և մարտահրավերներ
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, 152 էջ, 2019
Գեղամ Բադալյան , Աշոտ Մելքոնյան , Արմեն Մարուքյան Ցոլակի
Ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովրդի կորուստները և հատուցման կառուցակարգերի մեթոդաբանական հիմքերը
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, 480 էջ, 2019
Երևանի պետական համալսարանն ու համալսարանականները Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941-1945 թթ․)
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, 586 էջ, 2019
«Արարատ» ամսագրի պատմագիտական նշանակությունը
2019 | Article
Էջմիածին, Հայաստան, Բ, 68-92 էջ, 2019
Հյուսիսային Կովկասի հայ համայքի ձևավորման և զարգացման պատմությունից
2019 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, Հայաստան, 1(21), 46-58 էջ, 2019
Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանն ըստ Հերոդոտոսի տեղեկությունների
2019 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 6-10 էջ, 2019
From Petroglyphs to Alphabet. A Brief Characterization of the Writing Culture of Pre-Christian Armenia
2019 | Article
Over the Mountains and Far Away: Studies in Near Eastern history and archaeology presented to Mirjo Salvini on the occasion of his 80th birthday, Մեծ Բրիտանիա, 2019
Մշակույթի տները խորհրդային եւ ետխորհրդային հայաստանում. ժառանգականությունը, գործառութային եւ իմաստային փոխակերպումները
2019 | Article
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ - 3, Հայաստան, ՀԱԻԱ-3, 194-203 էջ, 2019