Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Ազատությունների Մեծ խարտիա». պատմական արքետիպերի հեռանկարում
2019 | Article
Պատմության հարցեր 5: Ազատությունների մեծ խարտիա - 800, Հայաստան, 5, 26-38 էջ, 2019
Յուրի Մկրտումյան՝ քաղաքացին, գիտնականը, մանկավարժը(ծննդյան 80-ամյակի առթիվ)
2019 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Հայաստան, 3, 298-303 էջ, 2019
Մայրաքաղաք Երևանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը անկախության տարիներին
2019 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 76-85 էջ, 2019
Architectural Decorations of Armenian Churches of the 7th and the 10th-11th Centuries and Their Presumably Sasanian Sources.
2019 | Article
Byzanz zwischen Orient und Okzident, Գերմանիա, 15, 75-91 էջ, 2019
Դիտարկումներ Արթիկի 1222 թ․ վիմագիր արձանագրութեան վերաբերյալ
2019 | Article
ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍՕՐԵԱՅ, Ավստրիա, թիվ 1-12, 79-100 էջ, 2019
Երևանի պատմություն
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, 333 էջ, 2019
Մատենադարանի ռումինահայերի նվիրած № 9510 ավետարանը
2019 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 119-130 էջ, 2019
1920թ. հոկտեմբերի 28 - ի հայ - ռուսական համաձայնագրի նախագծի քննական վերլուծություն
2019 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, թիվ 2/3/, 3 - 43 էջ, 2019
Կարո Սասունի
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, 364 էջ, 2019
Եսայի մարգարէի տեսիլքը մանրանկարիչ Աւագի արուեստում
2019 | Article
Իսրայել, 91, 1-2-3, 48-57 էջ, 2019