Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Arman S. Yeghiazaryan

Head of Chair, Doctor of History, Professor | Chair of Diaspora Studies
Education
Yerevan State University, The Faculty of History, The Faculty of International Relations (1994-1999)

Academic Degree
PhD in History (2006)
Doctor of Sciences (History) (2012)

Work experience
Yerevan State University, The Laborаtory of Historical Geography and Cartography of Armenia, researcher (2005-2008)
“Ararat” University of Armavir, lecturer (2006 - 2010)
The Institute of Humanities of Hrazdan, lecturer (2006 - 2007)
The Ministry of Foreign Affairs, The State Committee on Diaspora Affairs, expert (2008)
The RA Ministry of Diaspora, Head of the Department of Repatriation and Research (2008 - 2013)
Yerevan State University, The Chair of Diaspora, lecturer (from 2009)
Yerevan State University, The Chair of International Relations and Diplomacy, lecturer (2011 - up to present)
Yerevan State University, The Chair of Diaspora, Head of Chair (from 2013)

Academic courses
Organizations of Armenian Diaspora
Problems of Profession (Diaspora Studies)
History of the Armenian Diaspora
History of Genocides
Analysis of the International Situation
Challenges to the International Security in XXI century
Regional Subsystems of International relations
Issues of History and Historical Geography of the Kingdom of Bagratunies

Professional membership
Journal “Hamshen-Pontos”, Russian Federation, Krasnodar, Ed. st. (2010 – up to present)
Member of the Specialized Council No 004 (“History of Armenia”), The Institute of History of the RA National Academy of Sciences (from 2013)
“Regional Affairs” Journal of the RA Public Administration Academy, Ed. st. (from 2013)

Awards
Gratitude of the RA Prime Minister (2011)
Winner of “The Best Scientific Research” contest of the RA National Academy of Sciences, “History” Nomination (2011)

Languages
Armenian, Russian, English, Arabic

Էդիկ Գարեգինի Մինասյան: Ծննդյան 65-ամյակի առթիվ
2021 | Article
Բանբեր հայագիտության, թիվ 2, 2021, էջ 258
Սմբատ Բ Տիեզերակալի դարաշրջանը, մաս Բ. Հայոց թագավորության մասնատման գործընթացի խորացումը
2021 | Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 58-98
Սմբատ Բ Տիեզերակալ. թագավոր Հայոց
2021 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 142 էջ, Հայաստան
Աշոտ Գ Ողորմածի դարաշրջանը։ Մաս Բ. Պայքար Հայոց թագավորության միասնականության պահպանման համար
2020 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 2, 19-54 էջ, 2020
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները արդի փուլում
2020 | Book
Հայաստան, Երևան, 32 էջ, 2020
Բագրատունիների թագավորության պառակտման պատճառ դարձած մի դավադրության շուրջ
2020 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 70-80 էջ, 2020
Армянская община Москвы в начале XXI века (предварительные результаты полевых исследований 2018-2020 годов)
2020 | Article
Человеческий капитал, Ռուսաստան, 6, 38-48 էջ, 2020
IX դ. վերջի եվ X դ. առաջին կեսի ամենայն հայոց կաթողիկոսների աթոռակալության ժամանակագրության շուրջ
2020 | Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, Հայաստան, 1, 161-178 էջ, 2020
Սմբատ Բ Տիեզերակալի դարաշրջանը, մաս Ա: Բագրատունյաց թագավորության ներքին և արտաքին դրությունը Սմբատ Բ-ի գահակալության առաջին շրջանում (970-ական թթ. վերջ-980-ական թթ. առաջին կես)
2020 | Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2020, թիվ 4, էջ 32-69
ՀՅԴ-ի գործունեությունը գաղթավայրերում 1920-ական թթ. և համագաղութային համագումարի հրավիրման խնդիրը
2020 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 237-248
Ա. Եղիազարյան , Ն. Միրզոյան, Ա. Բոզոյան, Գ. Թանանյան, Ա. Հակոբյան, Գ. Հարությունյան, Հ. Մարության, Ա. Մովսիսյան, Ա. Վաղարշյան
Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում
2020 | Book
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն, 2020, 960 էջ, Հայաստան
Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1920-1930-ական թթ.
2019 | Article
Գիտական Արցախ, Հայաստան, 1(2), 359-371 էջ, 2019
Երևանի պատմություն
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, 333 էջ, 2019
Ինքնության խնդիրները Մոսկվայի հայ երիտասարդության շրջանում
2019 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2, 191-199 էջ, 2019
Աշոտ Գ. Ողորմածի դարաշրջանը: Մաս Ա. Հայոց թագավորության վերելքը (953-966)
2019 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 3, 45-70 էջ, 2019
Վրաց Բագրատունիների թագավորության ձևավորման գործընթացը
2018 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 132 էջ
Մոսկվայի հայկական սփյուռքի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները XX դ. վերջին և XXI դ. սկզբին
2018 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 31-44 էջ, 2018
Ռամկավար-ազատական կուսակցության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1920-ական թթ.
2018 | Article
Հայագիտության հարցեր, Հայաստան, 3, 68-84 էջ, 2018
Հայոց պետականության պատմության ուսանելի էջերից. Արշակ Բ-ի դարաշրջանը
2018 | Article
Գիտական Արցախ, Հայաստան, 1, 15-21 էջ, 2018
Երևանի հիշատակությունը VII դարի առաջին կեսին
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-13
|
Աբաս Բագրատունի․ թագավոր Հայոց
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 122 էջ, Հայաստան, Երևան
Արման Եղիազարյան , Էդգար Հովհաննիսյան , Մանե Անանյան, Արա Հովհաննիսյան, Մելիք Հովսեփյան, Հրածին Վարդանյան
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները 1918 թվականից մինչև մեր օրերը
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 244 էջ, Հայաստան, Երևան
Ազգային համակեցական միջավայրերի ձևավորումը հայկական «դասական» և «նոր» սփյուռքում (Լիբանանի և ՌԴ հայկական համայնքների օրինակով)
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 50-66 էջ, Հայաստան
|
Աշոտ Երկաթ. թագավոր Հայոց
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 120 էջ
Աբաս Բագրատունու հզորացումը Հայաստանի շուրջը ձևավորված նոր իրադրության պայմաններում
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, N 1, էջ 38-50 էջ, Հայաստան
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների գերակա ուղղությունները (1960-ական թվականներից մինչև օրս)
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 3, 96-105 էջ, Հայաստան
Բագրատունյաց տերության վերականգնումը Աբաս Բագրատունու օրոք
2016 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2016թ․, 3 (55), 1-21 էջ, Հայաստան
|
Gagik Artsruni-"King of Armenia and Georgia"
2016 | Article
Բանբեր հայագիտության: 2016թ․, 1, 77-94 էջ, Հայաստան
|
Վազգեն (Տիգրան Տերոյան) (կյանքն ու գործունեությունը)
2016 | Article
Ակունք: 2016թ․, 1(13), 65-72 էջ, Հայաստան
|
Արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի հայկական ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1944-1964թթ.
2016 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2016թ․, 3, 78-85 էջ, Հայաստան
|
Հայոց Աբաս թագավորի գահակալության առաջին շրջանը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 23-37
|
Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի գործունեության հիմնական ուղղությունները 1964-1985 թթ.
2015 | Article
Պատմություն և հասարակագիտություն, 2015թ․, N 1, էջ 59-76 էջ
Գարեգին Նժդեհի դիտարկումները Հայաստանի ապագայի շուրջ («Մեր ապագան վտանգուած» գրվածքի արդիականությունը)
2015 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2015թ․, 2, էջ 12-19
Գահաժառանգության խնդիրը Բագրատունյաց Հայաստանում և գահակցության վարկածը
2015 | Article
Էջմիածին, 2015թ․, «Էջմիածին», էջ 55-68 էջ
Աշոտ Երկաթին վերագրվող «բղջախոհության» շուրջ
2015 | Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, N 10, էջ 295-305
Տայքը և Կղարջքի կուրապաղատությունը IX դարում
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 141.1, Երևան 2013թ., էջ 3-15
|
Մետաքսի ճանապարհը և Հայոց թագավորությունը IX դարի վերջին և X դարի սկզբին (ճանապարհային երթուղիների քննություն)
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 137.1, Երևան 2012թ., էջ 3-16
|
Հայոց Սմբատ Ա թագավորի կողմից Աղվանից և Կղարջքի իշխանների թագադրության հարցի շուրջ
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 135.1, Երևան 2011թ., էջ 16-25
|
Կղարջքի և Սամցխեի` IX դարի պատմության որոշ խնդիրների շուրջ
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 134.1, Երևան 2011թ., էջ 3-12
|
Հայոց արևելից կողմանց իշխանությունները IX-X դարերում
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 132.1, Երևան 2010թ., էջ 25-36
|
Արաբական խալիֆայության Արմինիա վարչական շրջանը
2010 | Article
Մենագրություն, Եր., 2010, 192 էջ
Արման Եղիազարյան , Գրիգոր Արշակյան
Աբխազիան Թուրքիայի ռազմավարական շահերի համատեքստում, «21-րդ ԴԱՐ»
2010 | Article
N 6, 2010, էջ 15-25
Կղարջքի կյուրոպաղատությունը և Վիրքը հայ Բագրատունիների տերության կազմում: Պատմամշակութային ժառանգության մատենաշար, «Հուշարձան տարեգիրք»
2010 | Article
Զ, 2010, էջ 209-216
Արման Եղիազարյան , Գրիգոր Արշակյան
Թուրք-իսրայելյան հարաբերություններն արդի փուլում: «Գլոբուս էներգետիկ և տարածաշրջանային անվտանգություն»
2010 | Article
2010, թիվ 4
Բագրատունիների տիրույթների ձևավորումը և արքունի տիրույթները Աշոտ Ա-ի և Սմբատ Ա-ի օրոք, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի «Տարեգիրք»
2010 | Article
Բ, 2010, էջ 87-105
Արման Եղիազարյան , Գրիգոր Արշակյան
Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության փոփոխությունների շուրջ, «Գլոբուս էներգետիկ և տարածաշրջանային անվտանգության»
2010 | Article
2010, թիվ 3, էջ 22-29
Հայոց Սմբատ Ա թագավորի ափխազական արշավանքը «Լրաբեր (հաս. գիտ.)»
2010 | Article
2010, թիվ 1-2, էջ 119-130
Համշենի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 153-158
|
Տարոնի Բագրատունիների իշխանությունը IX դարում և Xդ.սկզբին, «ԲԵՀ»
2009 | Article
2009, թիվ 1, էջ 74-85
О локализации Тамбура-Амамашена-Амшена, Арташена и других поселений Амшенского княжества, “Амшен-Понтос”
2009 | Article
выпуск I, Краснодар, 2009, сс. 40-44
Армянские топонимы hАмамашена-hАмшена,-“Амшен-Понтос”
2009 | Article
выпуск II, Краснодар, 2009, сс. 94-100
Աղուանից թագաւորութեան պատմութեան որոշ խնդիրների շուրջ, «Հանդէս ամսօրեայ»
2009 | Article
Վիեննա-Երեւան, 2009, թիվ 1-12, էջ 137-170
Կախեթի իշխանությունը IX դարում և X դարի սկզբին, «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ»
2009 | Article
XXVII, Ե., 2009, էջ 14-27
Արաբական ցեղերը Տիգրան Մեծի տերության համակարգում
2009 | Article
«Աստվածաբանություն» հանդես, Գ, 2009, էջ 215-222
Княжество Амамашен-Амшен в период армянских Багратидов, “Амшен-Понтос”
2009 | Article
Выпуск I, Краснодар, 2009, сс. 45-47
Համամաշէն-Համշէնի, համանուն իշխանութեան, Արտաշէնի եւ Համշէնի այլ բնակավայրերի տեղադրութեան շուրջ, «Հասկ»
2009 | Article
Անթիլիաս, 2009, մայիս, էջ 504-511
Об истории основания Амамашена-Амшена, «Амшен-Понтос»
2009 | Article
Краснодар, выпуск I, 2009, сс. 37-40
Համշենի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում, «ԲԵՀ»
2009 | Article
2009, թիվ 3, էջ 153-158
Տարոնի Բագրատունիների իշխանությունը IX դարում եվ X դարի սկզբին
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 74-85
|
Արաբների կողմից Հայաստանի նվաճման թվականի շուրջ, «ԲԵՀ»
2008 | Article
2008, թիվ 1, էջ 157-164
Վասպուրականի իշխանութեան տարածքը և վարչաքաղաքական բաժանումը Թ. դարի վերջին և Ժ. դարի սկզբին,«Բազմավէպ»
2008 | Article
2008, LLXVI, էջ 101-116
Տայքի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում, «ՊԲՀ»
2008 | Article
2008, թիվ 3, էջ 197-208
Ա. Եղիազարյան , Է. Մինասյան
Հայ դիվանագիտությունը VII դարում: «Լրատու» Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի, Ստեփանակերտ
2008 | Article
2008, էջ 6-24; մշենական, 2010, թիվ 1-2, էջ 6-7
Հաբիբ իբն Մասլամայի և Սալման իբն Ռաբիայի արշավանքները Հայաստան և Այսրկովկասյան երկրներ, «Լրաբեր» (հաս. գիտ.)
2008 | Article
2008, թիվ 2, էջ 68-77
Հայոց եկեղեցին և քաղկեդոնականությունը VII դարում, ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի «Տարեգիրք»
2008 | Article
2008, էջ 289-297
Հայ Բագրատունիների տերության քաղաքական կարգավիճակին վերաբերող մի կարևոր հարցի շուրջ, ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի «Տարեգիրք»
2008 | Article
2008, էջ 391-400
Արաբների կողմից Հայաստանի նվաճման թվականի շուրջ
2008 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (124), Երևան 2008թ., էջ 157-164
|
Աբու ալ-Հասան Ալի իբն ալ-Հուսայն իբն Ալի ալ-Մասուդի, Ոսկու մարգագետիններ և գոհարների հանքեր «Մուրուջ ազ-զահաբ վա մաադին ալ-ջավահիր», Ցուցումների և դիտարկումների գիրք «Քիթաբ ատ-տանբիհ վալ-իշրաֆ», «հատվածներ Հայաստանի, Կովկասյան լեռների և հարևան երկրների մասին»,
2007 | Book
Արաբերեն բնագրերից թարգմանությունը, Մասուդիի կենսագրությունը և ծանոթագրությունները Ա.Ս. Եղիազարյանի, Ե., 2007, 43 էջ
Արմինիա ոստիկանության սահմանները, «ՊԲՀ»
2005 | Article
2005, թիվ 1, էջ 243-258
Հեր (Խուայյ) Դարբանդ (Բաբ ալ-Աբվաբ) ճանապարհն ըստ արաբ աշխարհագետ ալ Մուկադդասու, «ՊԲՀ»
2005 | Article
2005, թիվ 3, էջ 149-159
Արաբական աղբյուրների Աբխազ թագավորությունը, «Լրաբեր (հաս. գիտ.)»
2005 | Article
2005, թիվ 2, էջ 218-226
Արաբների արշավանքը Ատրպատականի վրայով դեպի Հայաստան, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի «Տարեգիրք»
2005 | Article
2005, էջ 88-98
Արաբական աղբյուրների Սարիրի թագավորությունը, «Գիտության գլոբուս»
2004 | Article
2004, հ. 4, էջ 99-106