Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Artak V. Gnuni

Candidate of History, Associate Professor | Chair of Archaeology and Ethnography
Education
1975 - 1985: School in Yerevan
1985 - 1987, 1989 - 1992: Student of Yerevan State University, Faculty of History
1994 - 1998: Post Graduate Student of Yerevan State University

Professional and administrative experience
1987 - 1989: Military Service in the Soviet Army
1992: Senior Engineer of the Laboratory of Archaeology of Yerevan State University
1992 - 2000: Scientific Employee of the Institute of Archaeology of National Academy of Sciences of Armenia
1992 - 1998: Assistant to the President of the National Assembly of the Republic of Armenia
1998 - 1999: Commentator of the newspaper “Hayk”
1999 - 2001: Chief expert of the Department of External Relations of the Government of the Republic of Armenia
Since 2002: Senior Engineer of the Laboratory of Archaeology of Yerevan State University.
Since 2005: Lecturer of the Department of Archaeology and Ethnography of Yerevan State University

Scientific degree
Ph. D. (Candidate of historical Sciences). 2002 Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of RA. .
Dissertation: Early Bronze Age settlements and dwellings in the Armenian Highland. {in Armenian}. (Supervised by S. Esayan)

Field expierence
1993: Excavations at the Bronze Age Settlement at Voskevaz (Directors of the expedition H. Simonyan, H. Gash)
1994 - 1997: Itinerary Expedition in Nagorno Karabagh (Director of the expedition H. Simonyan)
1995: Excavations at the Early Medieval Cult Complex Vankasar Nagorno Karabagh (Director of the expedition H. Simonyan)
1996: Excavations at the Early Iron Age graveyard at Eznagomer, Nagorno Karabagh
1996 - 1997: Excavations at the Bronze Age settlement at Eznagomer. Nagorno Karabagh
1997 - 1998: Excavations at the Early Medieval Cloister Tsitsernavank Nagorno Karabagh (Director of the expedition H. Simonyan)
2001: Excavations at the Early Iron Age graveyard Vardut Nagorno Karabagh
2003: Itinerary Expedition to the basin of the Upper Azat (Director of the expedition S. Shahinyan)
2003: Excavations at the Early Iron Age graveyard Gandza Nagorno Karabagh
2004 - 2011: Excavations at the Late Bronze-Iron Age graveyard Keren Nagorno Karabagh
2004 - 2011: Excavations at the Bronze Age graveyard and medieval settlement Bjni (Directors of expedition I Gharibyan, H. Hakobyan)
2006 - 2009: Excavations at the Bronze Age graveyard Tsaghkalandgh (Director of expedition F. Mouradyan)
2006 - 2007: Excavations at the Hellenistic settlement Hoghmik (Director of expedition H. Hakobian)
2007: Excavations at the Bronze Age graveyard Aknalitch (Director of expedition F. Mouradyan)

Teaching Courses
Archaeology of Chalcolithic and Early Bronze Age in Armenia, History of Urbanism, History of Ancient Armenian Art, Archaeology of Northern Caucasus.

Languages
Excellent – Armenian, Russian, Good – English, Persian (With dictionary)

Հայաստանի մեգալիթյան հուշարձանները և դրանց դասակարգման խնդիրը
2018 | Article
ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, 2018, էջ 60-68
Դվինի երկաթեդարյան մարդակերպ քանդակը
2017 | Article
Խոսրով Կոտակից մինչև Կարո Ղաֆադարյան: 2017թ․, 35-38 էջ, Հայաստան
|
Լանդշաֆտի մոդելավորումը վաղ հասարակություններում և նրա ուսումնաիրության արդի հիմնախնդիրները
2016 | Article
Հայաստանի հնամարդաբանության և հնաժողովրդագրության հարցեր: 2016, 5-8 էջ
Լանդշաֆտի մոդելավորումը վաղ հասարակություններում և նրա ուսումնասիրության արդի հիմնախնդիրները
2016 | Article
Հայաստանի հնամարդաբանության և հնաժողովրդագրության հարցեր. Միջազգային գիտաժողովի հիմնադրույթներ, 2016, 1, 5-8 էջ
|
Բ. Բ. Պիոտրովսկին և հնագիտությունը,
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 1/7, 204-208 էջ, Հայաստան
|
Ոգելից խմիչքների հիշատակությունը Ասռվածաշնչի հայերեն թարգմանության մեջ և դրանց պատմա-մշակութային համատեքստը
2016 | Article
Էջմիածին: 2016թ․, Ժ, 119-133 էջ, Հայաստան
|
Բրոնզ-երկաթեդարյան Սյունիքի սրբազան լանդշաֆտը, հնագիտական հետազոտություններ
2015 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 230 էջ
Բացօթյա պաշտամունքային հարթակներըը և դրանց տիպերը
2015 | Article
Մեծամոր, կեսդարյա պեղումների տարեգրություն, 2015, 32-51 էջ
|
Early Divergent Strains of Yersinia pestis in Eurasia 5,000 Years Ago
2015 | Article
Cell, 2015, 163/3, 571-582 pp.
Դիտողություններ Սյունիքում մ.թ.ա. III-I հազարամյակների ծիսական լանդշաֆտի ձևավորման վերաբերյալ,
2015 | Article
Անտառ ծննդոց, 2015թ․, 1, 64-79 էջ
Կերենի «քրմական» դամբարանի պեղումները
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 215-218
|
Հայկական լեռնաշխարհի ֆալիկ հուշարձանների տիպերն ու ծիսական գործառույթները
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 122-130
|
Типы круглоплановых жилищ куро-аракской культуры (Կուր-արաքսյան մշակույթի կլոր հատակագծով կացարանների տիպերը)
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 132-143
|
Հայաստանի կուր-արաքսյան մշակույթի ուղղանկյուն հատակագծով կացարանները և նրանց տարածման սահմանները
1994 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (84), Երևան 1994թ., էջ 22-32
|