Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Davit G. Ghazaryan

Candidate of Arts, Assistant | Chair of History and Theory of Armenian Art
Education
2002-2006 – B.A (Bachelor’s of Art) – Yerevan State University, Yerevan; Armenian Art History
2006-2008 - M.A (Master’s of Art) – Yerevan State University, Yerevan; Armenian Art History

Academic degree
17.00.03, 2014 – Ph.D National Academy of Sciences Institute of the Arts,
Dissertation "Artistic decoration of croll shaped Amulets (from the15th century till 1659)"

Professional experience
2008- Present – Matenadaran Mashtots Institute of Ancient Manuscripts, Researcher of “General catalogue of armenian manuscripts” compiling and publishing group
2008- Present – Yerevan State University, UNESCO Chair of Armenian Art History
2009- Present – Matenadaran Mashtots Institute of Ancient Manuscripts, Curator of the Manuscript Depository

Academic courses
"Old Egyptian and Mesopotamian Art"
"Armenian miniature of 12-16 centuries"
"Armenian art and architecture"

Scale of professional interests
The Problems of Armenian Medieval Art

Languages
Armenian, Russian, English, German, Italian, Old Armenian (Grabar), Latin

Old-printed armenian amulets in scroll of the library of the dudean cultural house at armenian apostolic patriarchat of Romania in Bucharest
2018 | Article
Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, 2018, 03, 69-99 pp.
|
Some Armenian Amulets from the Romanian Collections (part 2)
2017 | Article
Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, 2017, LV, 203-223 pp.
Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում
2016 | Book
Նաիրի, 2016թ․, 120 էջ
Տայքի Մամրվան երկրում 1665 թվականին ստեղծված ժապավենաձև Հմայիլը
2016 | Thesis
Պատմական Տայք. Պատմություն, Մշակույթ, Դավանանք: 2016, 80-82 էջ, Հայաստան
|
Amulet ormiański ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
2015 | Article
Lehahayer, czasopismo poswiecone dziejom Ormian poliskich, 2015, 3, 115-128 էpp.
|
Կիպրիանոս հայրապետը և Հուստիանե կույսը 15-16-րդ դարերի ժապավենաձև
2013 | Article
Հմայիլների գեղարվեստական հարդարանքում, Բանբեր Մատենադարանի, Երևան, 2014, էջ 243-264
Մի նորահայտ Շարակնոց
2013 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2013/ԺԱ, էջ 120-139
Մաշտոցյան Մատենադարանի թիվ 7976 ձեռագրի Աստվածամոր նկարի շուրջ
2013 | Article
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների ութերորդ գիտական նստաշրջան (նոյեմբեր 15-17, 2013), Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», Երևան, 2014, էջ 153-158
ժապավենաձև հմայիլների տպագիր առաջնեկը
2013 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2013/Ը, էջ 142-147
ժապավենաձև հմայիլների տպագիր առաջնեկը. մի նոր էջ հայ տպագրության պատմությունից
2013 | Article
Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի Երիտասարդ գիտաշխատողների գիտաժողով, Երևան, մարտ 22-23, 2013
16-րդ դարի ժապավենաձև հմայիլները
2012 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների յոթերորդ գիտական նստաշրջան (նոյեմբեր 19-21, 2012), Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», Երևան, 2013, էջ 292-309
Մի ձեռագիր հմայիլ Ախալցխայից
2012 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2012/Ը, էջ 141-146
Զարդագրերը 16-րդ դարի հայ տպագրական ժառանգությունում
2012 | Article
Գրանշան. Ոչ լատինատառ տառատեսակների միջազգային համաժողով, Երևան, հունիսի 14-16, 2012
Ակների գրչութեան կենտրոնը եւ 1331 թուականի նորահայտ Նարեկը
2012 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2012/Գ, էջ 118-142
15-րդ դարի ժապավենաձև հմայիլները
2011 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների վեցերորդ գիտական նստաշրջան («նոյեմբեր 26-27, 2011»), Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 147-161
Old Armenian printed Talismans
2011 | Article
The Fourth International Symposium, Printing and Publishing in the Languages and Countries of the Middle East, 27-29 September 2011, Calligraphy Center, Bibliotheque Alexandrina, Egypt
Մաշտոցյան Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուների աճը 2008-2011 թթ. ընթացքում
2011 | Article
Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարան, Միջազգային գիտական նստաշրջան նվիրված Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1650 ամյակին (սեպտեմբերի 20-22, 2011)
Նարեկ Մկրտչյանի մասնավոր ձեռագրական հավաքածուն
2011 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2011/Ը, էջ 118-137
Հայ մանրանկարչական ժառանգության նոր էջեր
2011 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների հինգերորդ գիտական նստաշրջան («դեկտեմբեր 2-3, 2010»), Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2011, էջ 151-157
Սիմեոն Երևանցու մատենագրական ժառանգությունը
2010 | Article
Մայր աթոռ սուրբ Էջմիածին Հայկական տպագրության հիմնադրման 500 ամյակի շրջանակում գիտաժողով նվիրված երջանկահիշատակ Տ. Տ. Սիմեոն Ա. Երևանցի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ծննդյան 300-րդ տարեդարձին (դեկտեմբերի 23, 2010)
Ոսկանյան տպարանը և հայերեն հնատիպ հմայիլները
2010 | Article
Մայր աթոռ սուրբ Էջմիածին, Հայկական տպագրության հիմնադրման 500 ամյակի շրջանակում գիտաժողով նվիրված Ամստերդամի հայոց «Սուրբ Էջմիածին եւ Սուրբ Սարգիս զորավար» տպարանի 350 ամյակին (հոկտեմբերի 7-9, 2010)
Բարեկամավանի հուշարձանը. ճարտարապետական հորինվածքը, արտաքին և ներքին հարդարանքը մինչև վերակառուցումը և վերակառուցումից հետո
2008 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2008/Ա, էջ 87-95