Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Edik G. Minasyan

Dean, Doctor of History, Professor | Chair of the History of Armenia
Education (from the Institute)
1974 - 1979: YSU, faculty of History.
1979 - 1983: YSU, faculty of History, doctorial.

Academic degree
1985 - phd in history.
2003 - doctor of historical sciences.

Work experience
1979 - 1982: YSU, faculty of History, assistant dean.
1982 - 1985: YSU, faculty of History, lecturer, department of history of the CPSU.
1986 - 1987: Senior lecturer, department of foreign citizens.
1987 - 1994: Head of the department of humanity subjects, associate professor.
1994 - 2005: Associate professor of the Chair of Armenian History.
From 2005 up to now: professor of the Chair of Armenian History.
1999 - 2009: YSU, faculty of History, assistant dean.
From 2002 up to now: full member of International Academy Sciences of Nature and Society
From 2009 February up to now: YSU, faculty of History, dean.
From 2014 up to now: member of EKM (Homeland Defenders Union).
From 2015 up to now: member of Public Council of RA.

Academic courses
History of Armenia, Armenian History Issues, History of Armenian diplomacy-ancient and middle ages, History of the Third Republic of Armenia.

Range of academic interests
The newest period of Armenian History, especially the history of the Third Republic, issues of the history of Armenian diplomacy. Author of 7 monographs, 28 educational and methodical manuals, textbooks and over 100 scientific articles.

Professional memberships
The head of board of trustees of Khnus foundation, Vice president in academic group of history of Armenia in the National Academy of Sciences, Institute of History, The major editor of «History and culture» armenological journal, YSU, faculty of History, president of academic group, Member of editorial group of «Armenological issues» academic journal, Member of editorial group of «Armenian army» academic journal, Member of editorial group of «New Century» academic journal.

Awards
Gold Medal for the Freedom of RMA (Republic of Mountainous Armenia), YSU Gold Medal, Medal by RA Prime Minister, “Garegin Nzdeh” Medal, “Sparapet Vazgen Sargsyan” Medal, Medal of honor by the chairman of RA National Assembly, Gold medal of Fridtjof Nansen, Medal of Movses Khorenatsi

eminasyan@ysu.am

Армянки в годы Второй Мировой и Великой Отечественной Войны (1939-1945)
2021 | Book
ЮФУ, ЕГУ, 2021, 284 стр. с 6 илл.
Էդիկ Մինասյան , Արտավազդ Դարբինյան
Երևանի բուհերի մասնակցությունը Արցախյան առաջին պատերազմին (1991-1994թթ.)
2021 | Article
Պատմություն և մշակույթ, թիվ 1, 2021, էջ 84-89
Համահայկական հիմնադրամների, հասարակական ու բարեգործական կազմակերպությունների ներդրումները՝ Արցախի հանրապետության տնտեսության մեջ և այդ ոլորտի զարգացման ծրագրերի կենսագործումը 20-րդ դարավերջին ու 21-րդ դարասկզբին
2021 | Article
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, 1 (25), 2021, էջ 27-40
Է. Մինասյան , Մ. Մալխասյան
Աշոտ Մելքոնյան (Վաստակաշատ պատմաբանի 60-ամյակի առիթով), գիտական կենսագրություն
2021 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 255-257
Հայուհիների մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմի մարտական գործողություններին
2021 | Article
Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին, 2021, էջ 65-82, Հայաստան
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի կենսագործումը 20-րդ դարավերջին և 21-րդ դարասկզբին
2021 | Article
Նորակազմ (Չճանաչված) պետությունները պատերազմից հետո. խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները, 2021, էջ 65-74, Հայաստան:
«Թուֆենկյան» հիմնադրամի գործունեությունը Արցախի Հանրապետության տնտեսության զարգացման ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ 20-րդ դարավերջին և 21-րդ դարի երկու տասնամյակներում
2021 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 104-114
Ագրարային քաղաքականության կենսագործումը ՀԽՍՀ գյուղերում 1945-1960 թթ. և դրա հետևանքները, Հայաստանը 1945-1965 թթ.
2021 | Article
2021, էջ 106-128, Հայաստան
Է. Մինասյան , Ա. Վարդանյան
Հայ կրթական հիմնարկության ներդրումը հայրենիքում կրթական ոլորտի ծրագրերի իրականացման գործում
2021 | Article
«Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու», 2021, թիվ 1 (25), էջ 80-87
Ռաֆիկ Նահապետյան, Ազգաբանական ուսումնասիրություններ, գիրք 1, Եր., 2019, գիրք 2, Եր., 2019, գիրք 3, Եր., 2020
2020 | Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 2 (32), էջ 72-76
|
Մտավորական հայուհիների գործունեությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941-1945թթ.)
2020 | Article
Հայագիտական հանդես, թիվ 3, (48), 2020, էջ 106-120
Ռաֆիկ Նահապետյան, Ազգաբանական ուսումնասիրություններ, գիրք 1, Եր., 2019, գիրք 2, Եր., 2019, գիրք 3, Եր., 2020
2020 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, թիվ 2, 2020, էջ 72-78
Севрский договор и Армения
2020 | Article
Էջմիածին, Ը, 2020, էջ 76-92
Սեւրի պայմանագիրը եւ Հայաստանը
2020 | Article
Էջմիածին, Թ, 2020, էջ 78-95
Հայրենիքի և ընտանիքի գաղափարը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակութիւններում Հայաստանի երրորդ Հանրապետութեան շրջանում
2020 | Article
Էջմիածին, ԺԲ, 2020, էջ 83-92
Էդիկ Մինասյան , Արման Եղիազարյան
Հայրենապաշտ հայորդին, ազնվագույն ընկերն ու արգասավոր գիտնականը (Արտակ Մովսիսյանի հիշատակին)
2020 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 3, 2020, էջ 291-295
Սփյուռքահայ բարերարների և բարեգործական կազմակերպությունների ներդրումը Արցախում կրթական ոլորտի ծրագրերի իրականացման գործում 21-րդ դարի երկու տասնամյակներում
2020 | Article
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, 2 (24), 2020, էջ 4-16
Մայրաքաղաք Երևանը ՀՀ անկախության տարիներին (1991-2018թթ.)
2020 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 380 էջ
Համահայկական հիմնադրամների և հասարակական, բարեգործական կազմակերպությունների գործունեությունը Արցախ-Սփյուռք առնչությունների ամրապնդման ուղղությամբ 21-րդ դարի առաջին տասնամյակներին
2020 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, թիվ 2, 2020, էջ 259-272
ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատավորուհիների գործունեությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941-1945թթ.)
2020 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես, 4 (9) 2020, էջ 3-22
Պարտիզանական և դիմադրական շարժման շարքերում և ԽՍՀՄ դաշնակիցների բանակներում մարտնչող հայուհիները 2-րդ աշխարհամարտի տարիներին (1939-1945թթ.)
2020 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես, 6 (11) 2020, էջ 3-27
Հայ ժողովրդի ներդրումը հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի գործում (1941-1945 թթ.)
2020 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 8-33 էջ, 2020
Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941-1945 թթ.)
2020 | Article
Հայկական Բանակ, Հայաստան, 1(103), 9-32 էջ, 2020
Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին. 1939-1945 թթ.
2020 | Article
«Հայկական Բանակ», 2020, թիվ 3 (105), էջ 13-26
«Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ)», «Թուֆենկյան» հիմնադրամի և այլ համասփյուռքյան հիմնադրամների, բարեգործական ու հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը Արցախում սոցիալական ծրագրերի կենսագործման ուղղությամբ 2000-2020 թթ.
2020 | Article
«Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու», 2020, թիվ 2 (24), էջ 16-33
Դրուագներ 1918 թ.մայիսեան հերոսամարտերից
2019 | Article
Էջմիածին, Հայաստան, Ե, 87-114 էջ, 2019
Հյուսիսային Կովկասի հայկական համայնքնրը 20-րդ դարում․ պատմություն և մարտահրավերներ
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, 152 էջ, 2019
Երևանի պետական համալսարանն ու համալսարանականները Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941-1945 թթ․)
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, 586 էջ, 2019
«Արարատ» ամսագրի պատմագիտական նշանակությունը
2019 | Article
Էջմիածին, Հայաստան, Բ, 68-92 էջ, 2019
Հյուսիսային Կովկասի հայ համայքի ձևավորման և զարգացման պատմությունից
2019 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, Հայաստան, 1(21), 46-58 էջ, 2019
Մայրաքաղաք Երևանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը անկախության տարիներին
2019 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 76-85 էջ, 2019
Երևանի պատմություն
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, 333 էջ, 2019
Երևանի պետական համալսարանը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. համալսարանի 100-ամյա հոբելյանի առթիվ
2019 | Article
Հայկական Բանակ, Հայաստան, 3 (101), 97-108 էջ, 2019
Երևանի պետական համալսարանը 1920-ական թթ (հիմնադրման 100 ամյակի առթիվ)
2019 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Հայաստան, 3(657), 12-26 էջ, 2019
Ազատագրական պայքարի արտացոլումը հայ պարբերական մամուլում. (մաս երկրորդ) ԺԹ դարավերջ եւ Ի դարասկիզբ
2019 | Article
Էջմիածին, Հայաստան, ԺԲ, 103-121 էջ, 2019
Ազատագրական պայքարի արտացոլումը հայ պարբերական մամուլում. (մաս առաջին) ԺԹ դարի երկրորդ կէս
2019 | Article
Էջմիածին, Հայաստան, Ժ, 93-114 էջ, 2019
Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը (1991-2017)
2018 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 512 էջ
Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները 21-րդ դարասկզբին (2001-2017)
2018 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 446 էջ
Մայրաքաղաք Երևանի արտաքին կապերը, համագործակցությունը միջազգային կառույցների և քույր քաղաքների հետ
2018 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, 1, էջ 196-214
Հայոց անկախ պետականության վերականգնման ռազմաքաղաքական նախադրյալները
2018 | Article
Հայկական Բանակ, 2018, 1-2 (95-96), էջ 13-27
Հայաստանի առաջին հանրապետության կրթագիտական խոյանքը
2018 | Article
Կրթամշակութային կյանքը Հաաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին, Հայաստան, 180-193 էջ, 2018
Выдающийся историк и патриот (к 90-летию со дня рождения академика Грачика Симоняна)
2018 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, Հայաստան, 3, 277-279 էջ, 2018
Էդվարդ Դանիելյան, Եղեռնից փրկված հայ փախստականները Անդրկովկասում 1914-1922 թթ. (շարժը, կացությունը, թվակազմը)
2018 | Article
Երևան, Մեկնարկ, 2017, 3 (15), 226-231 էջ, 2018
ՀՀ անկախ պետականության կայացման գործընթացի սկիզբը մայրաքաղաք Երեվանում
2018 | Article
Երևան, Հայաստան, 5, 318-330 էջ, 2018
Саркис Суренович Казаров
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 513-514 էջ, Հայաստան
Ավետիս Ահարոնյանի դիվանագիտական գործունեությունը
2017 | Article
Ավետիս Ահարոնյան 150: 2017թ․, 234-272 էջ, Հայաստան
|
Հայ-ֆրանսիական միջպետական կապերը և դիվանագիտական հարաբերությունները 1991-2016 թթ․
2017 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 160-174 էջ, Հայաստան
Արիասիրտ հայուհին
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, չունի, 3-6 էջ, Հայաստան
|
Հայաստանի անկախ հանրապետության քսանհինգամյա ուղին
2017 | Article
Հայաստանի նորագույն պետականության քառորդ դարը: 2017թ․, չունի, 15-38 էջ, Հայաստան
|
Է. Մինասյան , Ա. Մելիքոնյան, Է. Գևորգյան, Կ. Խաչատրյան, Յ. Հովսեփյան, Ա. Վիրաբյան
Հայոց պատմություն 12-րդ դասարան, նորագույն շրջան հումանիտար հոսքի համար
2016 | Book
Դասագիրք: Զանգակ, 2016թ․, 320 էջ
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը
2016 | Article
Հայոց պատմություն: Հատոր 4: Գիրք 2: Նորագույն ժամանակաշրջան: 2016, IV, 531-542 էջ
|
Les relations armeno-francaises 1991-2015
2016 | Article
Բանբեր հայագիտության, 2016, 3, 129-137 էջ
|
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման արդի փուլի առանձնահատկությունները․ դատապարտում և հատուցում
2016 | Article
Հայոց ցեղասպանություն-100. ճանաչումից` հատուցում. միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, 2016, 37-61 էջ
|
Հայ հերոսուհի կանայք
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 782 էջ, Հայաստան, Երևան
Էդիկ Մինասյան , Տաթևիկ Մինասյան
Հայ կանայք 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հերոսամարտի տարիներին
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 472 էջ, Հայաստան, Երևան
Եվգենիա Արիստակեսի Միրզախանյան (1904-1985 թթ.)
2016 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 516-521 էջ, Հայաստան
|
Ակադեմիկոս Գագիկ Խորենի Սարգսյան (ծննդյան 90-ամյակին)
2015 | Book
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2015թ․, 3, 263-269 էջ
|
Болгов Николай Николаевич
2015 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2015թ․, 1, 395-400 էջ
|
Գարեգին Նժդեհի սփյուռքյան գործունեությունից
2014 | Article
«Պատմություն և մշակույթ», հայագիտական հանդես, Երևան 2014, էջ 14-21
Արցախյան շարժման պատմությունի
2014 | Article
«Երիտասարդ երկրապահ», Երկրապահ կամավորների միության ամսագիր, թիվ 106, Երևան, 2014, էջ 26-31
Поздравляем юбиляра. Эдуард Давидович Фролов -80
2013 | Book
Русский язык в Армении, Ер. 2013, N3, с. 61-64
Наш юбиляр – Эдуард Давидович Фролов
2013 | Article
Պատմություն և մշակույթ. Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու) Ա, Եր. 2013, էջ 281-282
Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմություն
2013 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 624 էջ
Фальсификация истории Арцахского движения и Нагорно-Карабахской республики в Азербайджанских учебниках
2013 | Article
Բանբեր Հայագիտության, 2013, թիվ 1, էջ 180-193 էջ 180-193
Ազատագրական պայքարի ուղիներում, Հր. Սիմոնյան
2013 | Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», թիվ 3 (194), Երևան, 2013, էջ 248-255
Ազատագրական պայքարի ուղիներում աշխատությունը 5 հատորով
2013 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Բ, Երևան, 2013 , էջ 344-349
Պատերազմի սպառնալիքները և բարեփոխումները հայկական բանակում 21-րդ դարասկզբում
2013 | Article
Ձայն Կիլիկիո Հայոց>> ամսագիր, Կիլիկիահայերի ընդհանուր միավորում, Բ մաս, Երևան 2013. N 2, էջ 12-17
E. Minasyan , V. Virabyan
Հենրիկ Աբրահամյան, Խորհրդային և հետխորհրդային հասարակությունը 1945 - 2011 թթ.
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 136.1, Երևան 2012թ., էջ 73-76
|
ԼՂՀ պատմության նենգափոխումը Ադրբեջանական դասագրքերում
2012 | Article
«ԼՂՀ դատական իշխանություն», թիվ 2 (6), Երևան, 2012, էջ 5-15
Լ. Խուրշուդյանի կյանքն ու գործունեությունը
2012 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 3, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 11-17
Մովսես Սիլիկյանը ռազմական գործիչ
2012 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 3, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 77-86
Արցախյան գոյամարտի պատմության ուսումնասիրության խնդիրները
2012 | Article
«Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1, Երևան, 2012, էջ 72-85
Պատերազմի սպառնալիքը և բարեփոխումները հայկական բանակում 21-րդ դարասկզբում
2012 | Article
«Ձայն Կիլիկիո Հայոց» ամսագիր, թիվ 1, Երևան, 2012, էջ 11-15
ՀՀ ներքին դրությունը. տնտեսական վիճակը (2001-2011 թթ.)
2012 | Article
«Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (12), Երևան, 2012, էջ 105-114
ՀՀ և ՌԴ հարաբերությունները (1991-2001 թթ.)
2011 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 3-22
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման նոր փուլի առանձնահատկությւոնները
2011 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 325-352
Տիգրան Մեծի ռազմադիվանագիտական գործունեության պատմությունից
2011 | Article
Տիգրան Մեծի գահակալության 2100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, էջ 51-58
Արցախյան ազատագրական շարժումը և «դեպի երկիր» կարգախոսը
2011 | Article
Հայ դատ մատենաշար, թիվ 3, Երևան, 2011, էջ 150-162
Սումգաիթյան և Բաքվի ջարդերի իրավաքաղաքական գնահատականը. Մեծ եղեռն. դատապարտումից հատուցում
2011 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Երևան, 2011, էջ 36-50
Հայաստանի հանրապետության անկախության 20-ամյա ուղին
2011 | Article
«Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 11, Ստեփանակերտ, 2011, էջ 20-32
Ֆակուլտետային իրադարձություններ. հիշատակի օր
2011 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 347-354
Անվանի հայագետը
2011 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 354-358
Գիտական վաստակաշատ ուղի
2011 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 358-362
Արամ Մանուկյանի պետական գործունեությունը. Արամ Մանուկյան. Ազգային-պետական գործիչը
2010 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, էջ 5-18
Հայ և ռուս եկեղեցական արդի հարաբերությունների պատմությունից
2010 | Article
XXI դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը գիտաժողովի հիմնադրույթներ, ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան, 2010, էջ 3-10
Բաքվի 1990 թ. հունվարյան ջարդերը և դրանց իրավաքաղաքական գնահատականը
2010 | Article
Տարեգիրք Բ, ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի, Երևան, 2010, էջ 8-21
ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական և հասարակական-քաղաքական վիճակը անկախության տարիներին 1991-2008 թթ.
2010 | Article
«Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (8), Ստեփանակերտ, 2010, էջ 3-16
Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները ՀՀ անկախության տարիներին (1991-2009 թթ.)
2010 | Book
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2010, 200 էջ
Վաստակաշատ գիտնականը
2010 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», հ.1-2, Երևան, 2010, էջ 529-532
Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա
2010 | Article
«Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 2 (29), Ստեփանակերտ, 2010, էջ 41-52
Խրիմյան Հայրիկը ազատագրական պայքարի գաղափարական առաջնորդ
2010 | Article
Տարեգիրք, Գ, ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Երևան, 2010, էջ 191-205
ՀՀ ժողովդրագրական և սոցիալական ապահովության հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները
2007 | Article
ՄեսրոպՄաշտոց համալսարանի լրատու.Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007թ. N1,15 էջ
Ռուսաց դիվանագիտությունը միջազգային հարաբերությունների համակարգում (XVIII - XIX դդ.)
2005 | Book
Դասագիրք, Երևան, 2005 թ.
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանում 1991 - 2003 թթ.
2003 | Book
Մենագրություն, Երևան, 2003 թ.
Ագրարային բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2002 թթ.
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 146-157
|
Ագրոարդյունաբերական ինտեգրացիայի դերը բանվոր դասակարգի, գյուղացիության և կրթության դաշինքի ամրապնդման գործում
1987 | Book
Մենագրություն, Երևան, 1987 թ.
Բանվոր դասակարգի, գյուղացիության և մտավորականության դաշինքի հարցերը ՍՄԿԿ ժամանակակից փաստաթղթերում
1983 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (49), Երևան 1983թ., էջ 36-44
|