Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Eduard L. Zohrabyan

Head of Chair, Candidate of History, Associate Professor | Chair of the History of Armenia's Neighboring Countries
Education
1975 - 1980: Yerevan State University, Department of History
1983 - 1987: Yerevan State University,external graduate studentship

Professional experience
1981 - 1986: Yerevan State University Deputy dean of History department
1986 - 1988: Instractor of Central Committee of Fout organization (comsomol) of Armenia
1986 - 1989: Instructor of Central Committee of Communist Party of Armenia
From 1991 up to now: assistant proffesor of the Chair of History of “Coherent to Armenia Countries” of History Department of YSU

Academic courses
History of Armenia, History of Azerbaijan, History of Georgia

Languages
Armenian, Russian, English

(+374 10) 57-59-42

Процесс социаляного сотрудничества в Республике Армения 1991-2005 гг.
2018 | Article
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018, 2, стр. 75-78
Профессия муниципального служащего и ее поль в обеспечении социального управления: пассмотрение теоретико-методологических подходов
2018 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 87-90 էջ, 2018
Linguocognitive Approach To Teaching And Interpretation Of Armenian Genocide Issues
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 213-225
|
Безработица как фактор изменения социальной структуры Республики Армения в 1991–2003 гг
2017 | Article
Большой Кавказ: пространство взаимодействия цивилизаций и народов. Материалы V Международного форума историков-кавказоведов. 2017, V,, стр. 250-259
Проблемы занятности и безработици в Республике Армения в 1991-2003 гг.
2017 | Article
Научная мысль Кавказа, 2017, 4, стр. 85-90
|
Էդուարդ Զոհրաբյան , Արշալույս Տետեյան
Եվրոպական ուղղությունը Հայոց պատմության դասավանդման համատեքստում
2017 | Article
Ակունք: 2017թ․, Թիվ 1 (15), 282-292 էջ, Հայաստան
|
Ուղեգրությունների ճանաչողական նշանակությունը Հայոց ցեղասպանության նախադրյալների ընկալման հարցում
2017 | Article
Հայը օտարների ընկալմամբ: 2017թ․, 2017, 5-8 էջ, Հայաստան
|
Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ՀԱՊԿ ռազմական միջամտության ռազմավարական ընկալումների շուրջ
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 116-121 էջ, Հայաստան
|
Մտավորականությունը Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության Հասարակության Կառուցվածքում
2016 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2016, 47-59 էջ
|
«Արևելյան գործընկերություն նախաձեռնությունը» և Հարավային Կովկասի պետությունները
2016 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2016, 3 (648), 30-44 էջ
|
Սոցիալական Հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության Վարչատարածքային Բաժանման Վերափոխությունների Համատեքստում
2016 | Article
Ակունք, 2016, Թիվ 1 (13), 30-38 էջ
|
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Վազգեն Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Հասարակական ԵՎ Գիտամշակութային Գործունեության Հարցի Շուրջ
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 3-4 (62-63), 399-406 էջ
|
Խորհրդային մշակույթը, կրթությունը, գիտությունը
2016 | Article
Հայոց պատմություն: Հատոր 4: Գիրք 2: Նորագույն ժամանակաշրջան: 2016, IV, 313-339 էջ
|
Սոցիալական հիմնախնդիրները Հայրենիք-սփյուռք արդի փոխհարաբերությունների համատեքստում
2013 | Article
ԳՊՀ,գիտական հոդվածների ժողովածու 15, Եր.,2013
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների գիտական վերլուծության հաջողված փորձ
2013 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես Ա.,Եր., 2013
Անիի խնդիրը Կարսի 1921 թվականի բանակցություններում և պայմանագրում
2012 | Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր,Եր.,2012
Անիի խնդիրը Կարսի 1921 թվականի բանակցություններում և պայմանագրում
2012 | Article
Անին միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական և քաղաքակրթական կենտրոն, Միջազգային գիտաժողով, Զեկուցումների դրույթներ, Եր., 2012
Հայ-ռուսական փոխհարաբերությունները 1920թ. և թուրքական գործոնը
2011 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես Բ., Եր., 2011
Ունևորների խավը և նրա ձևավորման գործընթացի առանձնահատկությունները Հայաստանում
2011 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես Ա., Եր., 2011
Ռուսաստանի հայությունը հետխորհրդային շրջանում
2011 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես,Եր., 2011
Հայոց հյուսիսային դարպասները. Ջավախք Լոռի
2010 | Article
«Մուտք» գիտական հոդվածների ժողովածու 5,Եր.,2010
Հայոց ցեղասպանության հիմնահարցը խորհրդային և հայ պատմագրության մեջ
2009 | Article
Հետազոտությունների հայոց ցեղասպանության թեմայով,Բուդապեշտ,2009
Քաղաքակրթությունների երկխոսություն` Իրան - Հայաստան (նորագույն ժամանակներ)
2008 | Article
ԳՊՀ, գիտ. հոդվածների ժողովածու 10, 2008
Վրաստանի և Ադրբեջանի պատմություն
2008 | Book
Դասընթացի ծրագիր, Երևան, 2008
Արմատական փոփոխությունների բանվոր դասակարգի սոցիալական կա
2008 | Article
ԳՊՀ,գիտական հոդվածների ժողովածու,հումանիտար գիտությունների, Եր.,2008, թիվ 11
Է. Լ. Զոհրաբյան , Ա.Ա.Տետեյան
Անդրկովկասյան երկրները Իրանի Իսլամական հանրապետության տարածաշրջանային քաղաքականության համատեքստում
2008 | Article
ԳՊՀ,գիտական հոդվածների ժողովածու, հումանիտար գիտությունների, Եր.,2008,թիվ 10
Պետության սոցիալական քաղաքականությունը Հայաստանում (1990-2005 թթ.)
2007 | Article
ՀՀ ԳԱԱ, Հայոց պատմ. հարցեր, Երևան 2007
Կրթական վերափոխումները և ուսուցիչների սոցիալական կարգավիճակը անկախացումից հետո
2007 | Article
«Մանկավարժական միտք», Տաթև գիտա-կրթական համալիր, Եր.,2007, թիվ 1-2
Սոցիալ-հոգեբանական փոփոխությունները արդի հայ գյուղացիության կյանքում
2007 | Article
«Կանթեղ», Եր.,2007
Հայոց ցեղասպանության հիմնահարցը խորհրդահայ պատմագրության մեջ
2005 | Article
Հայոց Մեծ Եղեռն 90, հոդվածների ժող., Երևան, 2005
Հասարակության սոցիալական կառուցվածքի փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2004 | Article
ԳՊՀ, գիտ. հոդվածների ժողովածու, «Զանգակ» Ե-Գ, թիվ 7, 2004
ՀՀ սոցիալական վիճակի վրա ներազդող գործոնները 1980 - 90-ական թթ.
2003 | Thesis
Թեզիսների ժողովածու, սեպտեմբերի 15 - 20, 2003
Հայաստանի Հանրապետության փոխհարաբերությունները Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ 1918-1921 թթ.
2003 | Book
Հատուկ կուրսի ծրագիր, Երևան, 2004
Հասարակական գիտությունների զարգացումը Հայաստանում 1960 - 80-ական թթ.
2000 | Article
Երևանի պետական համալսարան, Երևան, 2000
Հայաստանում հասարակական գիտությունների զարգացման հարցերի շուրջ (1960 - 80-ական թթ.)
1999 | Thesis
Երևան, 1999