Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Gevorg S. Kilimjyan

Candidate of History, Associate Professor | Chair of World History
Education
1966 - 1969: USSR NA Institute of Oriental Studies, Post-Graduate trainee
1956 - 1961: Yerevan State University, Department of History, Student

Academic Degree
1972: Ph.D in History, 1979 Associate Professor,
Research topic: “Greek-Turkish Relations in 1908-1914”

Work Experience
1972 to present: Senior lecturer of the Chair of World History, YSU
1969 - 1972: Junior researcher of the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences USSR
1964 - 1966: Junior laboratory Assistant of the Chair of the History of Armenia, YSU
1961 - 1963: Teacher of History of the Village of Karchevan, Meghri Region

Academic Courses
History of Europe and USA,
Middle and Modern History of the Asian and African Countries
History of Greece
Problems of the Balkans at the Beginning of XIX Century
History of Parliamentarism

Scale of Professional Interests
International Relations of the European and countries and The USA in the last three decades of XIX century and at the beginning of XX century, the Balkan peoples national liberation movements against Turkish domination.

Languages
Russian, French, Greek, Turkish.

Professional Membership
Member of the Scientific Council of the Faculty of History YSU

Awards
Appreciation Letter of the President of the National Assembly
Gold Medal of Yerevan State University

Հունաստանը 1821-1870 թվականներին եվ միջազգային դիվանագիտությունը
2018 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 476-487 էջ, 2018
Հնդկաստանի, Չինասատանի և Ճապոնիայի միջնադարի ու նոր ժամանակների պատմություն
2017 | Book
Դասախոսություններ: Երևան, 2017թ., 185 էջ
|
Ս. Ա. Եսայան, Գ. Ս. Քիլիմջյան
Հայկաբերդ ամրոցը
1991 | Article
ՀՍՍ ՀԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 6, 1991, էջ 102-113
Գ. Ս. Քիլիմջյան , Ս. Եսայան
Համիդ Զուբեյիր Քոշայ։ Էրզրումի և նրա շրջակայքի հնագույն պատմությունը
1990 | Book
ՀՍՍ ՀԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1, 1990, էջ 78-82
Թուրք-հունական հարաբերությունները 1908-1914 թվականներին
1988 | Book
ԵՊՀ-Երևան: Երևանի համալսարանի հրատ., 1988, 208 էջ
|
Թուրք-հունական հարաբերությունները 1908-1914 թթ.
1988 | Book
Երևան, ԵՊՀ, 206 էջ
Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների նոր պատմություն
1983 | Article
Մաս երկրորդ, Երևան, ԵՊՀ, 23 էջ
Ֆրանս-Պրուսական պատերազմը և 1870 թ. սեպտեմբերի 4-ի հեղափոխությունը Ֆրանսիայում
1982 | Book
Երևան, ԵՊՀ, 1982, 105 էջ
Ծրագիր նոր պատմության դասընթացի
1982 | Book
Երևան, 1982, 49 էջ
«Ժուրնալդը Ս. Պետերբուրգ» թերթը /1826-1928 թթ. ռուս-պատերազմին հայերի մասնակցության մասին
1978 | Article
Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին և նրա պատմական նշանակությունը։ Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 1978, էջ 56-62
Գերմանիան 1871-1896 թվականներին
1978 | Book
Երևան, ԵՊՀ, 1978, 92 էջ
|
Թուրք-հունական հարաբերությունները առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին (1913-1914 թթ.)
1976 | Article
ՀՍՍ ՀԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 10 (332), 1976, էջ 32-41
Էգեյան կղզիները և իմպերիալիստական տերությունների քաղաքականությունը (1913-1914 թթ.)
1972 | Article
ՀՍՍ ՀԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 11 (359), 1972, էջ 50-59
Քաղաքական իրադրությունը Բալկաններում 1900-1914 թթ.
1972 | Book
Ծրագիր հատուկ կուրսի, Ե. ԵՊՀ, 1972, 9 էջ
Թուրք-հունական հարաբերությունները թուրք պատմագրության մեկնաբանությամբ /1908-1912 թթ./
1970 | Article
Մերձավոր և միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, հ. 5, Թուրքիա, Երևան, 1970, էջ 278-296
Երիտթուրքերի ազգային քաղաքականության հարցի շուրջ
1970 | Article
ՀՍՍ ՀԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 3 (332), 1970, էջ 11-16