Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Hayk G. Avetisyan

Head of Chair, Doctor of History, Professor | Chair of Archaeology and Ethnography
Education
1978-1983: Yerevan State University, Faculty of History
1983: Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of Armenia Post graduation

Scientific Degree
Ph. D. dissertation on “Typology of the Urartian pottery of the Ararat Valley” Yerevan 1989
Doctor of History dissertation on “The Culture of the Ararat Valley XI-IV centuries. BC” Yerevan 2003

Work Experience
1985: Lecturer in Yerevan State University, Faculty of History
1990: Associate Professor (Docent) of the Department of Archaeology and Ethnography of Yerevan State University,
1995 - 2003: Scientific Secretary of Yerevan State University,
2004: Full Professor of the department of Archaeology and Ethnography of Yerevan State University,
2004 - 2009: Dean of the Faculty of History of Yerevan State University,
Since 2009: Head of the department of Archaeology and Ethnography of Yerevan State University,
Since 2010 Director of the Laboratory of Archaeology of the department of Archaeology and Ethnography of Yerevan State University

Field Experience
Participation in excavations of Talin, Oshakan, Yenghija, Adablur, Karmir Blur.
Director of expeditions in Aygeshat, Aramus, Aragats

Teaching Courses
History of the Primitive Society, Principles of Archaeology, Archaeology of Armenia, The Culture of Ancient Armenia, Archaeology of Iron Age and Urartu

Spheres of Scientific interests
History of Culture of the Ancient East and Mediterranean region, History and material culture of Armenia History, Archaeology and Architecture of Urartu, History of Military Empires, Paleolandscape of Ancient Armenia,

Languages
Armenian, Russian English

Membership
Scientific Council of the Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences. Council of the Faculty of History

Ռաֆիկ Թորոսյանի հետազոտությունները Օշականի դամբարանադաշտում
2018 | Article
ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, 2018, էջ 162-174
Հայաստանի մեգալիթյան հուշարձանները և դրանց դասակարգման խնդիրը
2018 | Article
ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, 2018, էջ 60-68
Հայկ Ավետիսյան , Պավել Ավետիսյան, Ռուբեն Բադալյան, Ֆրինա Բաբայան, Արսեն Բոբոխյան
Արագածի թիկունքում ընդհանուր ներածական
2018 | Article
ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, 2018, էջ 5-9
Դվինի երկաթեդարյան մարդակերպ քանդակը
2017 | Article
Խոսրով Կոտակից մինչև Կարո Ղաֆադարյան: 2017թ․, 35-38 էջ, Հայաստան
|
Լանդշաֆտի մոդելավորումը վաղ հասարակություններում և նրա ուսումնաիրության արդի հիմնախնդիրները
2016 | Article
Հայաստանի հնամարդաբանության և հնաժողովրդագրության հարցեր: 2016, 5-8 էջ
Լանդշաֆտի մոդելավորումը վաղ հասարակություններում և նրա ուսումնասիրության արդի հիմնախնդիրները
2016 | Article
Հայաստանի հնամարդաբանության և հնաժողովրդագրության հարցեր. Միջազգային գիտաժողովի հիմնադրույթներ, 2016, 1, 5-8 էջ
|
Т. Варданесова, Культура хачкаров Арагацотна и Котайка в IX-XVII вв., Ереван, Издательство ЕГУ, 191 с.
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2016, 3 /9/, 198-201 էջ
|
Բ. Բ. Պիոտրովսկին և հնագիտությունը,
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 1/7, 204-208 էջ, Հայաստան
|
Արամուսից հայտնաբերված պւլւսի կոթողը
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 2(8), 109-115 էջ, Հայաստան
|
Ոգելից խմիչքների հիշատակությունը Ասռվածաշնչի հայերեն թարգմանության մեջ և դրանց պատմա-մշակութային համատեքստը
2016 | Article
Էջմիածին: 2016թ․, Ժ, 119-133 էջ, Հայաստան
|
Բրոնզ-երկաթեդարյան Սյունիքի սրբազան լանդշաֆտը, հնագիտական հետազոտություններ
2015 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 230 էջ
Բացօթյա պաշտամունքային հարթակներըը և դրանց տիպերը
2015 | Article
Մեծամոր, կեսդարյա պեղումների տարեգրություն, 2015, 32-51 էջ
|
Untersuchungen an den Hügeln Didi Kond und Pokr Blur in Oshakan (Armenien)
2015 | Article
Mitteiliungen der Deutschen Orient Gesellschaft zu Berlin, 2015, 147, 71-107 pp.
|
Օշականի դամբարանադաշտի 2013 թ. պեղումները
2015 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, 3, 229-241 էջ
|
Ձկնորսական մշակույթը Հայաստանում՝ պատմաազգագրական ուսումնասիրություն
2015 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2015թ․, 1, 472-474 էջ
|
Դիտողոթյուններ Սյունիքում մ.թ.ա 3-րդ -1-ին հազարամյակների ծիսական լանդշաֆտի ձևավորման վերաբերյալ
2015 | Article
Անտառ ծննդոց, 2015թ․, 1, 64-79 էջ
|
Արագածի և Արամուսի պաշտամունքային կառույցներն ու քարակոթողները
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 52-56
|
Մետաղե սպասքի ձևերի ընդօրինակումը Վանի թագավորության խեցեգործության մեջ
1988 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 112-121
|