Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Haykuhi M. Muradyan

Lecturer | Chair of Culturology

«Ստեղծագործական միությունների» ձևավորումը, գործունեությունը և փոխակերպումները Հայաստանի խորհրդային և անկախության շրջանում
2020 | Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, Հայաստան, том XI, № 2, 126-134 էջ, 2020
Մշակույթի տները խորհրդային եւ ետխորհրդային հայաստանում. ժառանգականությունը, գործառութային եւ իմաստային փոխակերպումները
2019 | Article
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ - 3, Հայաստան, ՀԱԻԱ-3, 194-203 էջ, 2019
Մշակույթի ոլորտի օրենսդրական դաշտի կարգավորման խնդիրներն արդի Հայաստանում
2017 | Article
Գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հիմնադիր տնօրեն Ռ․Դրամբյանի ծննդյան 125 ամյակին. Զեկուցումների ժողովածու, 2017, էջ 182-188
|
Մշակութային քաղաքականության գործիքային տեսությունը և Հայաստանյան իրականությունը
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, Ա, 441-447 էջ, Հայաստան
Elitist Sub-Groups among the Non-Elite: Domestic Staff in Elitist Families
2016 | Article
Elites and “Elites”: Transformations of Social Structures in Post-Soviet Armenia and Georgia, 2016, 9939-0-1950-5, pp. 70-88
The main principles of Making Cultural Policy in Armenia
2015 | Article
Civilization Researches, Tbilisi, 2015, pp. 33-38