Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Ivet N. Tajaryan

Candidate of Arts, Associate Professor | Chair of History and Theory of Armenian Art
Education
1996 - 2000: B.A (Bachelor’s of Art) Yerevan State University, Department of History of Art
2000 - 2002: M.A (Master’s of Art) Yerevan State University, Department of History of Art
2002 - 2006: PhD in Yerevan State University, Department of History of Art

Professional experience
2000 - 2002: Worked in Iranian cultural inheritance institute
2006 - 2009: Yerevan, Toros Roslin Design Institute, lecturer
2006 - present Yerevan State University , Chair of Armenian Art History, lecturer
2013 - present Scientific Research Institute of Ancient Manuscripts named after Mesrop Mashtots, Matenadaran, Senior Researcher of Department Oriental Studies

Academic courses
Islamic Art,
Iranian Art,
History of Photography
Painting,
Artistic Relationships between Armenian and Islamic Art

Scale of professional interests
Persian miniature, The contemporary Iranian art, History of Photography, Art of the Iranian-Armenian community

Languages
Armenian, Persian, English, Old Armenian (Grabar), Arabic

Արա Գյուլերի աշխարհայացքը՝ լուսանկարչական խցիկի միջից
2021 | Article
«Ջահան բինիյե Արա Գյուլեր ազ դարունե դուրբինե աքքասի», «ՓԵՅՄԱՆ», Ֆալսնամեյե ֆարհանգի, «ՊԱՅՄԱՆ» մշակութային եռամսյա, Թեհրանի Գրողների Միություն, Թեհրան, 2021, թ․ 95, /պարսկ./, էջ 197-214
Իվեթ Թաջարյան , Անի Ավետիսյան
Արևելյան ձեռագրագիտության կեղծարարական արվեստն ըստ Մատենադարանի համար 137 ձեռագիր-օրինակի
2020 | Book
Արևելյան Աղբյուրագիտություն 2, Երևան 2020, էջ 289-304
|
Antoine Sevruguin's (1851-1933) biography: some clarifying facts and details on
2020 | Article
Հայկազյան հայագիտական հանդես, համար 40, Բեյրութ 2020, էջ 417-426
Արևելյան մանրանկարչություն․ Դպրոցների առանձնահատկությունները
2020 | Article
Պատմության և մշակույթի հարցեր, Օժանդակ ձեռնարկ զբոսավարների, երիտասարդ գիտաշխատողների, ասպիրանտների և հայցորդների համար, Երևան, 2020, էջ 119-131
Ивет Таджарян , Л. С. Гущян, И. Татчарян
"Образы Ирана в фотографиях А. В. Севрюгина из фотоколлекций МАЭ РАН"
2019 | Article
Иллюстративные коллекции Кунсткамеры. Вып. 2. — СПб.: МАЭ РАН, Санкт-Петербург, 2019, стр. 35-51, ISBN 978-5-88431-382-8
Լուսանկարչության պատմություն
2019 | Manual
Դասախոսություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2019, 99 էջ
http://publishing.ysu.am/hy/1566798295
Լուսանկարչության պատմություն
2019 | Manual
Դասընթացի ծրագիր, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2019, 39 Էջ
http://publishing.ysu.am/hy/1566798672
Ակնարկ Մատենադարանի Արաբատառ ձեռագրերի նկարագրման և ուսումնասիրման բաժնի վերաբերյալ
2018 | Article
Նեգահի բար բախշե նոսխեհայե խաթիյե Մատենադարան, «ՓԵՅՄԱՆ», Ֆալսնամեյե ֆարհանգի, «ՊԱՅՄԱՆ» մշակութային եռամսյա, Թեհրանի Գրողների Միություն, Թեհրան, 2018, թ․ 85, /պարսկ./ էջ 6-17
Աշխարհի հայ լուսանկարիչները (19-20-րդ դդ.)
2018 | Article
«Աքասանե արմանիյե ջահան, ազ սադեյե նուզդահոմ թա սադեյե բիսթ ո յեքոմե միլադի», «ՓԵՅՄԱՆ», Ֆալսնամեյե ֆարհանգի, «ՊԱՅՄԱՆ», մշակութային եռամսյա, Թեհրանի Գրողների Միություն, Թեհրան, Գարուն 2018, թ. 83, /պարսկ./ էջ55-81
Մատենադարանի ղաջարական ժամանակների «Շահնամե»-ն
2017 | Article
ՊԱՅՄԱՆ մշակութային եռամսյա, 2017, 80, էջ 85-106
|
Մատենադարանի ղաջարական ժամանակների «Շահնամե»-ն
2017 | Article
ՊԱՅՄԱՆ մշակութային եռամսյա, 2017, 80, էջ 85-106
|
Որոշ դիտողություններ նկարազարդ ձեռագիր «Շահնամե»-ի վերաբերյալ
2016 | Article
Սիրարփի Տեր-Ներսեսյանի ծննդյան 120-ամյակին նվիրված երիտասարդական գիտաժողովի: 2016, 64-70 էջ
|
Հայոց ցեղասպանությունը և Մարքո Գրիգորյանի ստեղծագործությունը
2016 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, Բ., 459-464 էջ, Հայաստան
|
Սպահանի Մանրանկարչական դպրոցի ձևավորման հիմնական գործոնները, Ռեզա Աբբասին ու Մատենադարանի թիվ 1999 հավաքածուն
2015 | Article
Բանբեր Մատենադարանի, 2015թ․, 22, 137-150 էջ
|
Մատենադարանի «Շահնամեն» (թիվ 535) որպես ղաջարական արվեստի նմուշ
2015 | Article
Անտառ ծննդոց, 2015թ․, 523-531 էջ
|
Լուսանկարչության և գեղանկարչության փոխազդեցությունը
2013 | Article
Պատմություն Եվ Մշակույթ, Հայագիտական Հանդես, Բ., Երևան, 2013, էջ 260-264
Ռեզա Աբբասիի ստեղծագործական առանձնահատկությունները և կապը Մատենադարանում Լուիզա Ասլանյանի անունը կրող ֆոնդի նկարազարդ էջերի հետ
2012 | Article
«Միջազգային գիտաժողով ԻԻՀ-ՀՀ Երկու ժողովուրդ, երկու մշակույթ և երկու կրոն» (պատմություն և արդիականություն), Երևան, 2012, էջ 38-40
Իրանահայերը ղաջարական հարստության ժամանակ
2012 | Article
«Հայաստան-Իրան. Միջմշակութային և միջկրոնական երկխոսություն» միջազգային գիտաժողով ՀՀ և ԻԻՀ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-ամյակի առթիվ, Երևան, 2012, էջ 106-110
Իրանը՝ Անթուան Սևրուգինի լուսանկարչական օբյեկտիվից
2012 | Article
«ՎԵՄ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (39), Երևան, 2012, էջ 121-136
Իրանահայ գեղանկարիչ Անդրե Սևրուգյանի արվեստը
2011 | Thesis
«ՎԵՄ» համահայկական հանդես, 2011, թիվ 4 (36), Երևան, 2011, էջ 105 – 116
Լուսանկարչական արվեստն ու նրա նվաճումները Պարսկաստանում
2011 | Article
ԵՊՀ, Պատմության Ֆակուլտետ, Պատմություն Եվ Մշակույթ, Հայագիտական Հանդես, Բ., Երևան, 2011, էջ 303-308
Sevrugian bilder des orients in fotografie und malerei 1880-1980
2008 | Article
Diekunst des Andre “DARVISH” Sevrugian, Museum of world cultures, Frankfort on the main-ի կատալոգ, Ֆրանկֆուրտ, 2008,(գերման., անգլ.), էջ 68-82
Sevrugian bilder des orients in fotografie und malerei 1880-1980
2008 | Article
Zurrezeption des fotogafischen werks von Antoine-khan Sevruguin, Museum of world cultures, Frankfort on the main-ի կատալոգ, Ֆրանկֆուրտ, 2008, (գերման., անգլ.), էջ 54-64
Իրանական նախշերի բանաստեղծ Մարկոսը հեռացավ
2007 | Thesis
«ԷԹԹԵՄԱԴ-Ե ՄԵԼԼԻ», Ռուզնամե-յե‎ ֆարհանգի, «ԱԶԳԱՅԻՆ ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆ» մշակութային օրաթերթ, Թեհրան, 2007, Սեպտեմբեր 13, թ. 460, (պարսկ.), էջ 7
Ղաջար Հարստության գեղանկարչությունը
2007 | Article
Հակոբ Հովնաթանյանի 200-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2007, էջ 43-49
Լուսանկարչության ծագումը և զարգացումը
2006 | Article
«ՆՈՐ ՈՃ» ամսագիր, Երևան, Հուլիս, 2006, թ. 5, էջ 54-56
Անթուան Խան Սևրուգինի լուսանկարչական արվեստը
2005 | Thesis
«ՆՈՐ ԴԱՐ», Համահայկական հանդես, ՀԳՄ, Երևան, 2005, թ. 1, էջ 129-131
Իրանահայ լուսանկարիչ Անթուան Սևրուգին
2005 | Thesis
«ՀԱՅ ԱՐՎԵՍՏ», «Մոմիկ» հայ մշակույթի կենտրոն, Երևան, 2005, թ. 2. էջ 35
Ակնարկ Պարսկաստանի 19-րդ դարի լուսանկարչական արվեստի վերաբերյալ
2005 | Article
«ԿԱՆԹԵՂ», ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2005, 3(24), էջ 238-243
Իրանահայ լուսանկարիչ Անթուան Խան Սևրուգինը
2005 | Thesis
«ՀՈՐԻԶՈՆ», ՀԳՄ, շաբաթաթերթ, Երևան, 2005, Ապրիլ 11-18, թ. 9 (129), էջ 3
Անթուան Խան Սևրուգին (Իրանահայ լուսանկարիչ)
2005 | Article
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական առաջին նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2005, էջ 26-31
Վանի արծաթեգործության առանձնահատկությունները
2004 | Thesis
«Ալիք» օրաթերթ, Թեհրան, 2004, Փետրվար 4, թիվ 133 (19195), էջ 4
Անթուան Սևրուգին
2002 | Thesis
Անթուան Սևրուգինի անհատական ցուցահանդեսի նյութեր, Իրանի Մշակութային Ժառանգության կազմակերպություն, Թեհրան 2002, /անգլ., պարսկ./, էջ 3-5
Դերվիշի բնօրինակ պաստառների ցուցադրումը
2002 | Thesis
«Ալիք», օրաթերթ, Թեհրան, 2002, Փետրվար 5, թիվ 28 (18529), էջ 4
Անթուան Սևրուգինի ստեղծագործական արվեստը
2002 | Article
«ՓԵՅՄԱՆ», Ֆասլնամեյե ֆարհանգի, «ՊԱՅՄԱՆ» մշակութային եռամսյա, Թեհրանի Գրողների Միություն, Թեհրան, Աշուն 2002, թ. 21, /պարսկ./ էջ 5-29
Անդրե Սևրուգյան
2002 | Thesis
«Հանդէս», Թեհրան, Ապրիլ, 2002, թ. 2, էջ 38-39
Իրանահայ նկարիչ Դարվիշի արվեստը
2000 | Thesis
Աշխարհի Մեծ Մշակույթներ, Իրանի մշակույթը, գիտաժողովի թեզիսներ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 22-23 դեկ., 2000, էջ 14-15
Երևանի Կապույտ Մզկիթը
2000 | Thesis
Աշխարհի Մեծ Մշակույթներ, Իրանի մշակույթը, գիտաժողովի թեզիսներ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 22-23 դեկ., 2000, էջ 11-12