Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Ivet N. Tajaryan

Candidate of Arts, Lecturer | Chair of History and Theory of Armenian Art
Education
1996 - 2000: B.A (Bachelor’s of Art) Yerevan State University, Department of History of Art
2000 - 2002: M.A (Master’s of Art) Yerevan State University, Department of History of Art
2002 - 2006: PhD in Yerevan State University, Department of History of Art

Professional experience
2000 - 2002: Worked in Iranian cultural inheritance institute
2006 - 2009: Yerevan, Toros Roslin Design Institute, lecturer
2006 - present Yerevan State University UNESCO Chair of Armenian Art History, lecturer
2013 - present Scientific Research Institute of Ancient Manuscripts named after Mesrop Mashtots, Matenadaran, Senior Researcher

Academic courses
Islamic Art, Iranian Art, History of Photography

Scale of professional interests
Persian miniature, The contemporary Iranian art, History of Photography

Languages
Armenian, Persian, English, Old Armenian (Grabar), Arabic

Մատենադարանի ղաջարական ժամանակների «Շահնամե»-ն
2017 | Article
ՊԱՅՄԱՆ մշակութային եռամսյա, 2017, 80, էջ 85-106
|
Մատենադարանի ղաջարական ժամանակների «Շահնամե»-ն
2017 | Article
ՊԱՅՄԱՆ մշակութային եռամսյա, 2017, 80, էջ 85-106
|
Որոշ դիտողություններ նկարազարդ ձեռագիր «Շահնամե»-ի վերաբերյալ
2016 | Article
Սիրարփի Տեր-Ներսեսյանի ծննդյան 120-ամյակին նվիրված երիտասարդական գիտաժողովի: 2016, 64-70 էջ
|
Հայոց ցեղասպանությունը և Մարքո Գրիգորյանի ստեղծագործությունը
2016 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, Բ., 459-464 էջ, Հայաստան
|
Սպահանի Մանրանկարչական դպրոցի ձևավորման հիմնական գործոնները, Ռեզա Աբբասին ու Մատենադարանի թիվ 1999 հավաքածուն
2015 | Article
Բանբեր Մատենադարանի, 2015թ․, 22, 137-150 էջ
|
Մատենադարանի «Շահնամեն» (թիվ 535) որպես ղաջարական արվեստի նմուշ
2015 | Article
Անտառ ծննդոց, 2015թ․, 523-531 էջ
|
Լուսանկարչության և գեղանկարչության փոխազդեցությունը
2013 | Article
Պատմություն Եվ Մշակույթ, Հայագիտական Հանդես, Բ., Երևան, 2013, էջ 260-264
Ռեզա Աբբասիի ստեղծագործական առանձնահատկությունները և կապը Մատենադարանում Լուիզա Ասլանյանի անունը կրող ֆոնդի նկարազարդ էջերի հետ
2012 | Article
«Միջազգային գիտաժողով ԻԻՀ-ՀՀ Երկու ժողովուրդ, երկու մշակույթ և երկու կրոն» (պատմություն և արդիականություն), Երևան, 2012, էջ 38-40
Իրանահայերը ղաջարական հարստության ժամանակ
2012 | Article
«Հայաստան-Իրան. Միջմշակութային և միջկրոնական երկխոսություն» միջազգային գիտաժողով ՀՀ և ԻԻՀ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-ամյակի առթիվ, Երևան, 2012, էջ 106-110
Իրանը՝ Անթուան Սևրուգինի լուսանկարչական օբյեկտիվից
2012 | Article
«ՎԵՄ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (39), Երևան, 2012, էջ 121-136
Իրանահայ գեղանկարիչ Անդրե Սևրուգյանի արվեստը
2011 | Thesis
«ՎԵՄ» համահայկական հանդես, 2011, թիվ 4 (36), Երևան, 2011, էջ 105 – 116
Լուսանկարչական արվեստն ու նրա նվաճումները Պարսկաստանում
2011 | Article
ԵՊՀ, Պատմության Ֆակուլտետ, Պատմություն Եվ Մշակույթ, Հայագիտական Հանդես, Բ., Երևան, 2011, էջ 303-308
Sevrugian bilder des orients in fotografie und malerei 1880-1980
2008 | Article
Diekunst des Andre “DARVISH” Sevrugian, Museum of world cultures, Frankfort on the main-ի կատալոգ, Ֆրանկֆուրտ, 2008,(գերման., անգլ.), էջ 68-82
Sevrugian bilder des orients in fotografie und malerei 1880-1980
2008 | Article
Zurrezeption des fotogafischen werks von Antoine-khan Sevruguin, Museum of world cultures, Frankfort on the main-ի կատալոգ, Ֆրանկֆուրտ, 2008, (գերման., անգլ.), էջ 54-64
Իրանական նախշերի բանաստեղծ Մարկոսը հեռացավ
2007 | Thesis
«ԷԹԹԵՄԱԴ-Ե ՄԵԼԼԻ», Ռուզնամե-յե‎ ֆարհանգի, «ԱԶԳԱՅԻՆ ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆ» մշակութային օրաթերթ, Թեհրան, 2007, Սեպտեմբեր 13, թ. 460, (պարսկ.), էջ 7
Ղաջար Հարստության գեղանկարչությունը
2007 | Article
Հակոբ Հովնաթանյանի 200-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2007, էջ 43-49
Լուսանկարչության ծագումը և զարգացումը
2006 | Article
«ՆՈՐ ՈՃ» ամսագիր, Երևան, Հուլիս, 2006, թ. 5, էջ 54-56
Անթուան Խան Սևրուգինի լուսանկարչական արվեստը
2005 | Thesis
«ՆՈՐ ԴԱՐ», Համահայկական հանդես, ՀԳՄ, Երևան, 2005, թ. 1, էջ 129-131
Իրանահայ լուսանկարիչ Անթուան Սևրուգին
2005 | Thesis
«ՀԱՅ ԱՐՎԵՍՏ», «Մոմիկ» հայ մշակույթի կենտրոն, Երևան, 2005, թ. 2. էջ 35
Ակնարկ Պարսկաստանի 19-րդ դարի լուսանկարչական արվեստի վերաբերյալ
2005 | Article
«ԿԱՆԹԵՂ», ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2005, 3(24), էջ 238-243
Իրանահայ լուսանկարիչ Անթուան Խան Սևրուգինը
2005 | Thesis
«ՀՈՐԻԶՈՆ», ՀԳՄ, շաբաթաթերթ, Երևան, 2005, Ապրիլ 11-18, թ. 9 (129), էջ 3
Անթուան Խան Սևրուգին (Իրանահայ լուսանկարիչ)
2005 | Article
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական առաջին նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2005, էջ 26-31
Վանի արծաթեգործության առանձնահատկությունները
2004 | Thesis
«Ալիք» օրաթերթ, Թեհրան, 2004, Փետրվար 4, թիվ 133 (19195), էջ 4
Անթուան Սևրուգին
2002 | Thesis
Անթուան Սևրուգինի անհատական ցուցահանդեսի նյութեր, Իրանի Մշակութային Ժառանգության կազմակերպություն, Թեհրան 2002, /անգլ., պարսկ./, էջ 3-5
Դերվիշի բնօրինակ պաստառների ցուցադրումը
2002 | Thesis
«Ալիք», օրաթերթ, Թեհրան, 2002, Փետրվար 5, թիվ 28 (18529), էջ 4
Անթուան Սևրուգինի ստեղծագործական արվեստը
2002 | Article
«ՓԵՅՄԱՆ», Ֆասլնամեյե ֆարհանգի, «ՊԱՅՄԱՆ» մշակութային եռամսյա, Թեհրանի Գրողների Միություն, Թեհրան, Աշուն 2002, թ. 21, /պարսկ./ էջ 5-29
Անդրե Սևրուգյան
2002 | Thesis
«Հանդէս», Թեհրան, Ապրիլ, 2002, թ. 2, էջ 38-39
Իրանահայ նկարիչ Դարվիշի արվեստը
2000 | Thesis
Աշխարհի Մեծ Մշակույթներ, Իրանի մշակույթը, գիտաժողովի թեզիսներ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 22-23 դեկ., 2000, էջ 14-15
Երևանի Կապույտ Մզկիթը
2000 | Thesis
Աշխարհի Մեծ Մշակույթներ, Իրանի մշակույթը, գիտաժողովի թեզիսներ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 22-23 դեկ., 2000, էջ 11-12