Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Lilit S. Pipoyan

Candidate of Polytechnic Sciences, Assistant | Chair of History and Theory of Armenian Art
Education
1972-1977- Polytechnic Institute of Yerevan, dep. Of Architecture
1980-1983 – Ph D, NAS S U, Institute of Art

Academic degree
1991 – Ph.D , Architecture
Dissertation "National Architecture of Gugark"

Professional experience
1983-2002 NAS, Institute of Art
2004 - up to present Lecturer of History of Art of Ancient world, the Yerevan State University, Chair of History and Theory of Armenian Art

Academic courses
History of Armenian Architecture
The Art of Ancient Greece and Rome
History of Music

Scale of professional interests
The architecture of secular and religious buildings

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Member of Armenian Union of Architects

Ճարտարապետության հիմունքներ
2018 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 190 էջ
Հին Հունաստանի և Հին Հռոմի արվեստ
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 48 էջ
Националный стиль в современной жилой архитектуре Армении
2005 | Article
"Архитектура, дизайн, строительство", М. 2005, N 6, стр. 12-13
Քաղաքաշինության խնդիրները նոր` կապիտալիստական հասարակարգի պայմաններում
2004 | Thesis
Օրաթերթ «Առավոտ» թիվ 67, Երևան, 2004, էջ 2
Իդեալական քաղաք: Մարդը նրա տարածության մեջ
2003 | Thesis
«Ուտոպիական հանդիպումներ» 2-րդ միջազգային սեմինար, Զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2003, էջ 30-32
Հայ-վրացական մշակութային կապերի դրսևորումը ժողովրդական ճարտարապետության մեջ
1991 | Article
«Սովետական արվեստ», թիվ 2, Երևան, 1991, էջ 1
Լոռվա բնակարանի հատակագիծը և ծավալա-տարածական լուծումները
1990 | Article
«Կուլտուր-լուսավորչական աշխատանք», թիվ 11, Երևան, 1990, էջ 19-21
Ռուսական ժողովրդական բնակարանը Հյուսիսային Հայաստանի ռուս վերաբնակիչների բնակավայրերում - փոխազդեցություններ տեղի հայկական ժողովրդական ճարտարապետության հետ
1989 | Article
"Архитектура и строительство", թիվ 4, Երևան, 1989, էջ 28
Գուգարքի ժողովրդական բնակարանի փայտյա զարդաքանդակների սեմանտիկան
1989 | Article
"Архитектура и строительство", թիվ 4, Երևան, 1989, էջ 28
Գուգարքի բնակավայրերի հատակագծային օրինաչափությունները
1989 | Article
Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների: Թիվ 6, Երևան, 1989, էջ 41
Դիլիջանի պատմա-մշակութային արգելոց-թանգարանը որպես ժողովրդական ճարտարապետության կոնսերվացման և օգտագործման օրինակ
1988 | Article
Պատմա-բանասիրական հանդես, Թիվ 3, Երևան, 1988, էջ 35