Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Susanna V. Serobyan

Assistant | Chair of the History of Armenia's Neighboring Countries
Education
1981-1986, Yerevan State University ,Higher Education Diploma, History
1986-1989, Postgraduate stationary education in the Yerevan State University

Professional experience
1990 up to the present day Yerevan State University, assistant

Academic courses
Methods of teaching history and methods of cultural teching

Scale of professional interests
The reflection of Karabag , issue in the Soviet press
Democratic processes in Karabag

Languages
Armenian, Russian, German

Սումգայիթյան ողբերգությունը խորհրդային պարբերական մամուլում 1988 թ. հունիս ամսին (քննական վերլուծություն)
2018 | Article
Ակունք, 2018, ԹԻՎ 1(18), էջ 29-48
Սումգայիթյան ցեղասպանությունը խորհրդային պարբերական մամուլում 1988 թ․ ապրիլ-մայիս ամիսներին (քննական վերլուծություն)
2018 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 165-174 էջ, 2018
Սումգաիթյան ողբերգությունը խորհրդային պարբերական մամուլում 1988 թ. հուլիս ամսին (քննական վերլուծություն)
2018 | Article
Ակունք, Հայաստան, 3(19), 29-47 էջ, 2018
Սումգայիթյան ողբերգությունը խորհրդային պարբերական մամուլում 1988թ.մարտ ամսին (քննական վերլուծություն)
2018 | Article
ԱրՊՀ գիտական ընթերցումներ, Հայաստան, 453-460 էջ, 2018
Պատմության դասավանդման մեթոդիկա
2013 | Book
ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013
Սումգաիթյան ողբերգությունը խորհրդային պարբերական մամուլում 1998 թ.
2011 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես Ա., Եր., 2011
Դաստիարակության հիմնախնդիրը պատմության դասավանդման գործընթացում
2010 | Article
«Պատմության հարցեր, «Տարեգիրք Բ», Եր., 2010
Հանդուրժողական հասարակության ձևավորումը ցեղասպանությունը կանխարգելող միջոց
2008 | Article
«Պատմություն և կրթություն», Տաթև գիտակրթական համալիր, թիվ 5-6, Ե., 2008 թ.
Ազգային պատմության դասավանդման խնդրի շուրջ
2007 | Article
«Հայագիտությունը դպրոցում», ՀՀ Կրթության ազգային ինստիտուտի հրատ., Ե., 2007 թ.
Հանդուրժողական (տոլերանտ) դաստիարակության հիմնախնդիրը հանրակրթական դպրոցում
2007 | Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», ՀՀ Կրթության ազգային ինստիտուտի հրատ., թիվ 7-8. Ե. 2007 թ.
Պատմության և մշակութաբանության դասավանդման մեթոդիկա դասընթացի ծրագիր
2007 | Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Ե., 2007 թ.