Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը քաղաքական ուսմունքների պատմության շրջանակներում
2020 | Book
Հայաստան, Երևան, 78 էջ, 2020, հայերեն
|
Civiliarchic Factors of the Formation of Civil Society in the Space of the Eurasian Economic Union (EAEC): Features of Civil Culture or Lack of Participation?
2020 | Book
VIII Всероссийский конгресс политологов "Политика развития, государство и мировой порядок", թեզիս, Ռուսաստան, 611-612 էջ
Փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց կողմից հանրային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու հիմնախնդիրները
2020 | Book
Ազգ, պետություն, հայրենիք․ պետականության գաղափարը, երրորդ միջազգային գիտաժողով, հոդված, 329-340 էջ, Հայաստան, հայերեն
Ընտրական գործընթացին մասնակցությունը ժողովրդավարացման իրողություններում (ՀՀ 2018 թ. ընտրությունների օրինակով)
2020 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, № 1, 132-139 էջ, 2020
Հակամարտությունների ստեղծարար կերպափոխում
2020 | Book
Հայաստան, Երևան, 100 էջ, 2020, հայերեն
Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման ձևաչափը
2020 | Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, 1/2020, ՀՀ ՊԿԱ, Եր., 2020, էջ 226-240
|
Edgar Chakhoyan
Վրաստան-ԱՄՆ համագործակցության առանձնահատկությունները ահաբեկչության դեմ պայքարում
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 3-10
|
Tigran Zakaryan
Ծովային ելք չունեցող երկրների տարանցիկ իրավունքների իրացման իրավաքաղաքական հիմքերը
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 21-28
|
Khosrovadukht Azatyan
Պառլամենտարիզմի և ժողովրդավարության հարաբերակցության հիմնախնդիրը
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 48-60
|
Перспективы урегулирования Карабахского конфликта: обзор докладов Международной кризисной группы
2020 | Article
Постсоветские исследования, T. 3, N 3, 206-213 էջ, 2020