Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Haykuhi V. Mkrtchyan

Associate Professor | Chair of Political Institutions and Processes
Education
2010 - 2014: PhD student, Department of Political Institutes and Processes, YSU
2008 - 2010: MA, Department of Political Sciences, Faculty of International Relations, YSU, Diploma with honor
2004 - 2008: BA Department of Political Sciences, Faculty of International Relations, YSU, Diploma with honor

Academic degree
PhD in Political Science

Professional experience
Since 2017: Assistant Professor, Department of Political Institutes and Processes, Faculty of International Relations, YSU
Since 2014: Senior Officer, Department of International Relations, International Cooperation Office, YSU
2012 - 2017: Lecturer, Department of Political Institutes and Processes, Faculty of International Relations, YSU
2011 - 2014: Officer, Department of International Relations, International Cooperation Office, YSU
2010 - 2011: Officer, Grants Department, International Cooperation Office, YSU

Academic courses
Political Psychology, State Governance of Foreign Countries, Introduction to Political Science, Theory of Democracy

Scale of professional interests
Issues of Information Security
Issues of Information Security of the RA

Participation in grant projects
March 5, 2017 - March 7: 2017 ERASMUS+ Scholarship, University of Valencia, Spain
June 12, 2016 - June 17: 2016 ERASMUS+ Scholarship, University of Bologna, Italy
June 2015 - July 2015: ERASMUS MUNDUS Scholarship, Cardiff University, UK
May 2014 - June 2014: ERASMUS MUNDUS Scholarship, University of Minho, Braga, Portugal
May 2013 - June 2013: ERASMUS MUNDUS Scholarship, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
Since 2013: Local coordinator of HUMERIA project, ERASMUS MUNDUS program
Since 2012: Local coordinator of BACKIS project, ERASMUS MUNDUS program

Languages
Armenian, Russian, English, French

Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման բնագավառում ԱՄՆ-ի և ՌԴ-ի միջազգային համագործակցության հիմնախնդիրները
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 42-47
|
Թվային դիվանագիտությունը և թավշյա հեղափոխությունը ՀՀ-ում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 37-42
|
Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման բնագավառում ԱՄՆ միջազգային համագործակցության փորձից
2019 | Article
«Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու», Երևան, 2019, №2 (22), էջ 158-164
Քաղաքական հոգեբանություն
2019 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 198 էջ
«Տեղեկատվական անվտանգություն» հասկացության էվոլյուցիան
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 55-62
|
ԱՄՆ և ՉԺՀ տեղեկատվական անվտանգության ապահովման մեխանիզմների համեմատական վերլուծություն
2017 | Article
«Արևելագիտության հարցեր», ԵՊՀ, հատ.13, Երևան 2017, էջ 208-225
Տեղեկատվական սպառնալիքների առաջացման առանձնահատկություններն ու դրսևորումները համաշխարհայնացման համատեքստում
2017 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 1-2, «Ասողիկ» հրատ. Երևան 2017, էջ 70-75
ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության արտաքին սպառնալիքներն ու դրանց կանխարգելման միջոցառումները
2017 | Article
«Բանբեր ՀՊՏՀ 2017.3», Երևան 2017, էջ 93-102
ՀՀ պետական տեղեկատվական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 73-81
|
Թվային դիվանագիտություն. հնարավորություններ և հեռանկարներ
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 78-85
|
ՌԴ և ԱՄՆ տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգային մոտեցումների համեմատական վերլուծություն
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 141.6, Երևան 2013թ., էջ 61-65
|
Եվրոպական լավագույն փորձի վերլուծությունը համալսարան-ձեռնարկություն համագործակցության ոլորտում
2013 | Article
Հոդվածների ժողովածու.-Եր., Անտարես 2013, էջ 25-41