Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Alen G. Ghevondyan

Associate Professor | Chair of Political Institutions and Processes
Education
1998 - 2002: Bachelor degree in Political Science, Faculty of International Relations, Yerevan State University
2002 - 2004: MA in Political Science, Faculty of International Relations, Yerevan State University
2004 - 2007: PhD in Political Science, Faculty of International Relations, Yerevan State University
2005 - 2006: Caucasus Media Institute, Certificate of Caucasus Studies, RA

Academic degree
Doctor of Political Science,
Docent

Professional experience
2002 - 2003: “Armenal” LTD, Social and Staff Development Department, engineer
2005 - 2006: Armenian Center for National and International Studies, expert
2008 – 2009: “AR” Television Company, commentator
2008 – 2010: «www.aysor.am» information-analytic agency, foreign relations expert
2008 - 2017: Public Relations and Information Center, Staff Of The President Of The Republic Of Armenia, expert
2006 - present: Political Science Department, Yerevan State University, Lecturer

Academic courses
National Interest of the Republic of Armenia in the South Caucasus Region
Strategic planning of political processes
NATO and regional security
Political Power, political elites and leadership
Comparative politics
Regional conflicts

Scale of professional interests
National security of the RA, foreign policy of the RA, regional security, regional security organizations, national power and geopolitical problems

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
2008 - present: “Expert” strategic research center
2011 - present: Political Science Association of Armenia

Awards received
Special Prize of the National Assembly of the Republic of Armenia (2001)
Standing Committee for Foreign Relations of NA organized a Competition on Writing Papers on Political Studies (Second Competition), titled “South Caucasus in the 21st: Guarantees and Prospects for the Regional Cooperation”
Special Prize of National Assembly of the Republic of Armenia (2003)
Standing Committee for Foreign Relations of NA organized a Competition on Writing Papers on Political Studies (Third Competition), titled “Final Resolution of Conflicts in South Caucasus as a Crucial Factor for the Regional Cooperation and Integration”

a.ghevondyan@ysu.am

Անվտանգային ռիսկերի տեսահայեցակարգային մեկնաբանությունը մասնագիտական դիսկուրսում
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 42-50
|
Հայ-ադրբեջանական ուժային հարաբերակցության հիմնահարցը տարածաշրջանային կայունության ապահովման համատեքստում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 17-30
|
Անվտանգային ռիսկերի կառավարման հիմնահարցը ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման համատեքստում
2019 | Article
Գիտական Արցախ, № 2(3), 86-92 էջ, 2019
ՀՀ-ՆԱՏՕ գործակցության դերն ու նշանակությունը ՀՀ ռազմաքաղաքական անվտանգության ապահովման համատեքստում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 39-46
|
«Հավաքական անվտանգության» ու «կանխարգելիչ ինքնապաշտպանության» պարադիգմները ՀՀ ռազմական անվտանգության ապահովման դիսկուրսում
2018 | Article
«Գիտական Արցախ», «ԱԵԳՄՄ» հրատ., Երևան, 2018, 1, 162-167 էջ
|
ՀՀ դաշինքային քաղաքականության հիմնախնդիրները «Հավաքական անվտանգության» հայեցակարգի իրացման համատեքստում
2018 | Article
«Լիմուշ» տպարան, «Հայկական Բանակ» 2018, 4 (98), 25-32 էջ
|
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը և ՀՀ անվտանգության մերօրյա մարտահրավերները
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 17-29
|
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպության ռազմավարական հայեցակարգերի փոխակերպման առանձնահատկությունները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 40-57
|
Դաշինքների մեկնաբանման տեսահայեցակարգային մոտեցումները արևմտյան գիտական դիսկուրսում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 49-62
|
Լեռնային Ղարաբաղ. ինչպես է դա եղել...
2012 | Book
Եր. 2010, էջ 160
|
Ազգային շահերի հիմնահարցը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման առաջնային միջավայրում
2011 | Book
Երևան 2011, 220 էջ
|
Պետության ռազմավարական հզորության գնահատման մեթոդաբանությունը արդի ռազմաքաղաքական իրողությունների համատեքստում:
2008 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2008/3 Էջ 94-104
Հարավկովկասյան աշխարհաքաղաքական կլիման տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության համակարգի ձևավորման համատեքստում:
2006 | Article
«Օրենք և իրականութ-յուն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, Երևան, 10 (132), Հոկտեմբեր, 2006 էջ 27-30
ՀՀ ազգային շահերը և ազգային շահերի պատմական հայեցակարգերը:
2006 | Article
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես. Հասարակական գիտություններ, Երևան,4(12),2006 էջ 4-9