Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Arnak G. Sargsyan

Lecturer | Chair of Theory and History of Political Science
Education
2007 – 2013: Faculty of International Relations, Yerevan State University, BD in Political Science (honorary diploma AM № 052220)
2013 – 2015l: Faculty of International Relations, Yerevan State University, MD in Political Science (honorary diploma AB № 185591)
2016-2019, Ph.D student at the Chair of History and Theory of Political Science, Faculty of International Relations, Yerevan State University
Ph.D. Thesis
"Issues of political participation in the phase of democratic consolidation (the example of the RA)".

Academic degree
Ph.D in Political Science

Professional experience
Since 2017: Lecturer at the chair of history and theory of political science

Academic Courses
Basics of Political Studies, Political Studies in the Ancient and Middle Ages

The Field of Scientific Interests
Political participation, Issues of youth political involvement, political negotiation

Participation in conference
2019: Germany, Eastern Partnership Program
Oct. 20-22, 2017: “The education in the context of Armenian security„ organized by YSU “Vardanank„ Club

Anniversary Postage Stamp
2019: A postage stamp dedicated to the theme “100th anniversary of the foundation of Yerevan State University”

Languages
Armenian, Russian, English

Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը քաղաքական ուսմունքների պատմության շրջանակներում
2020 | Book
Հայաստան, Երևան, 78 էջ, 2020, հայերեն
|
Քաղաքական մասնակցության դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 75-81
|
Ընտրական գործընթացին մասնակցությունը ժողովրդավարացման իրողություններում (ՀՀ 2018 թ. ընտրությունների օրինակով)
2020 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, № 1, 132-139 էջ, 2020
Առնակ Սարգսյան , Աշոտ Ենգոյան , Խոսրովադուխտ Ազատյան
«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքերը
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, 2019, 92 էջ, հայերեն
|
Քաղաքական մասնակցության արդի մեկնաբանության խնդրի շուրջ
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 61-66
|
Մասնակցության ինստիտուցիոնալացման հիմնախնդիրները քաղաքացիական հասարակության մեջ (ՀՀ օրինակով)
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 73-82
|
Ընտրական գործընթացին ներգրավվումը՝ որպես քաղաքական մասնակցության տարատեսակ (ՀՀ օրինակով)
2018 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2018, ISSN 1829-4227, էջ 243-252
|
«Ժողովրդավարական համախմբում» հասկացության քաղաքագիտական մեկնաբանության շուրջ
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 53-62
|
Միգրանտների քաղաքական ներգրավվածության գնահատման ցուցիչները եվրոպացի հետազոտողների կողմից
2017 | Article
Ակունք, 2017, 2 (16), էջ 145-153
|
Երիտասարդության մասնակցության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում 1995-2017 թթ.
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2017, 1, էջ 282-289
|
Քաղաքական մասնակցությունը՝ ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության կայացման կարևորագույն նախապայման
2015 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 220-225
|
Երիտասարդության քաղաքական ներգրավվածության բարձրացման հեռանկարները ՀՀ-ում
2015 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 212-219
|