Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Garik M. Keryan

Head of Chair | Chair of Political Institutions and Processes
Education
1976 - 1981: Faculty of Histori YSU
1981 - 1985: YSU s post graduate course on "CPSU History"

Academic degree
1989: Ph.D in Political Science, Yerevan State University,
2003: Doctor of Sciences Degree in Political Science
2003: Associate Professor of Political Science
2007: Professor of Political Science
2017: Honorable Professor of Artsakh State University

Professional experience
1986 - 1993: Assistant at the Department of Political History, YSU
1993 - 2007: Associate Professor at the Chair of International Relations and Diplomacy, YSU
2007 - 2008: Professor at the Chair of International Relations, YSU
2008 - 2010: Head of Chair of Political Science, YSU
2010: Head of Chair of Political Institutes und Processes, Faculty of International Relations, YSU

Academic courses
 • Political Parties and pressure groups
 • Modern international relations
 • New history of international relations
 • Current political processes analyzing
 • The Nagorno-Karabakh conflict in the context of regional security

  Scale of professional interests
 • History of Modern International Relations
 • Political parties /History and Theory/
 • Modern political processes

  Languages
  Armenian, Russian, German

  Professional membership
 • Member of the Doctoral Degrees Conferral Specialized Commission in Political Science -056,
 • Member of the Editorial Board of “Banber”- Bulletin of Yerevan University”, International Relations and Political Science,
 • Member of Editorial Council of “Public Administration” Scientific Journal, Public Administration Academy of the Republic of Armenia,
 • Member of Editorial Board of «Scientific Artsakh» journal
 • Member of Editorial Board of «Justice» journal.

  Honors
  2019: Awarded Golden medal of YSU

  Professional activities and membership
  2002: Seminar at George C. Marshall European Center for Security Studies.
  2004 and 2010: Senior Executive Seminar at George C. Marshall European Center for Security Studies.

 • Նոր սառը պատերազմի հայեցակարգը արդի քաղաքական դիսկուրսում
  2019 | Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 51-58
  |
  Կրոնական եվ էթնիկական ընդհանրության գործոնը տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներում
  2019 | Article
  Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, 1(28), 57-68 էջ, 2019
  Քաղաքական գործընթացները Ֆրանսիայի կուսակցական համակարգում (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
  2019 | Article
  Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2019, 1(21), էջ 125-134
  |
  Կրոնական և էթնիկական ընդհանրության գործոնը տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներում
  2019 | Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 57-68
  |
  Концепция новой холодной войны в актуальном политическом дискурсе
  2019 | Article
  Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն:, 3(30), 51-58 էջ, 2019
  Թրամփի վարչակարգի արտաքին քաղաքական մոտեցումները Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ
  2018 | Article
  Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 285-290
  |
  Ռուս-թուրքական հարաբերությունների նոր միտումները 2017 թ.
  2018 | Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 18-26
  |
  Գերմանիայի քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգի զարգացման միտումները (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
  2017 | Article
  Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 234-244 էջ, Հայաստան
  |
  Կուսակցական Գործոնը ԱՄՆ-ի քաղաքական համակարգում (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
  2016 | Article
  Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2016թ․, 241-253 էջ, Հայաստան
  |
  Հավաքական անվտանգության գաղափարի և պրակտիկայի էվոլյուցիան միջազգային հարաբերություններում
  2015 | Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 48-59
  |
  ՎՈՒՈՒԱՄ-ի կազմավորումն ու տարածաշրջանային գործընթացների զարգացման միտումները (1990-ական թթ․ վերջ-2004թ․)
  2015 | Article
  Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2015թ․, 226-236 էջ
  |
  Դեյվիդ Աթկինսոնի զեկույցը Եվրոպայի Խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում (2005 թ.)
  2015 | Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 49-58
  |
  Կուսակցությունների տիպավորման գաղափարաքաղաքական սկզբունքի կիրառման հարցի շուրջ
  2014 | Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 144.6, 2014 (№ 3), էջ 47-59
  |
  Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունները և արտաքին քաղաքականությունը
  2006 | Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 3-11
  |
  Քեռյան Գ. Մ. , Քեռյան Գ. Մ.
  Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների ընթացքը և զարգացման հեռանկարները
  2005 | Book
  Հեղինակային հրատ., Երևան, ՀՊՃՀ հրատ., 2005, 63 էջ
  |
  Քաղաքական կուսակցության հասկացության սահմանումը
  2002 | Article
  Կանթեղ 1: Գիտական հոտվածների ժողովածու, գիրք 1, Երևան, ՙԱսողիկ՚, 2002, էջ 220-236:
  Ըստ սոցիալական կողմնորոշվածության քաղաքական կուսակցությունների դասակարգման փորձ
  2002 | Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 140-145
  |
  Քաղաքական կուսակցությունների տիպաբանությունը
  2002 | Book
  «Վան Արյան», Երևան, 2002թ., 290 էջ
  |
  Утверждение многопартийности в Армении
  2001 | Article
  Центральная Азия и Кавказ. Общественно - политический журнал, Швеция, 2001, № 4 (16) с.118-126.
  Բազմակուսակցության հաստատումը Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-2000 թթ. (պատմա-քաղաքագիտական ակնարկ)
  2001 | Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 52-62
  |
  Ռուսաստանի ազգային պետական կառուցվածքի խնդիրը և քաղաքական կուսակցությունները (անցյալը և ներկան)
  2001 | Book
  Երևանի համալսարան, Երևան, 2001 թ., 47 էջ
  Քաղաքական կուսակցություններ
  1996 | Book
  «Մխիթար Գոշ», Երևան, 1996 թ., 264 էջ
  Հայաստանի երրորդ հանրապետության կուսակցական համակարգը և քաղաքական կուսակցությունները
  1996 | Book
  «Մխիթար Գոշ», Երևան, 1996 թ., 47 էջ
  Ազգային հարցը Ռուսաստանի քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերում (1900-1907 թթ.)
  1992 | Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 174-181
  |
  Հայաստանի արհմիությունները Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին
  1989 | Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 140-145
  |