Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Lusine G. Petrosyan

Lecturer | Department of Diplomatic Service and Communication
Education
1993 - 1998: YSU Faculty of Oriental Studies, Department of the Persian Language

Professional experience
1998 - 2010: Department of the Persian Language
2010 - to present: YSU, Diplomatic Service and Communication Department

Academic courses
Persian

Languages
Armenian, Persian, Russian, French

Հայաստանի առաջին Հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքական դրությունը անկախացման առաջին ամիսներին
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 3-12
|
Հայաստան-Իրան տնտեսական հարաբերությունները (1991-2008 թթ.)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 36-42
|
Հայերեն-պարսկերեն քաղաքագիտական բառարան
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 517 էջ, Հայաստան, Երևան
Արաբերենի և պարսկերենի դասավանդման ուսումնամեթոդական ուղեցույց
2012 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 16 էջ
|
Հայերենում իրանական փոխառությունների բառակազմական առանձնահատկությունները
2006 | Article
Արևելագիտության հարցեր ժողովածու, Երևան, 2006, N6, էջ 338-341
|