Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Ruzanna A. Petrosyan

Associate Professor | Department of Diplomatic Service and Communication
Education
2011 - 2013: Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty (Master Course)
2007 - 2011: Yerevan State University; The Romance and Germanic faculty (Bachelor’s Degree)

Professional experience
2015 - to present: YSU, Diplomatic Service and Communication Department, Lecturer
2016 - to present: YSU, Foreign Literature Department, Lecturer

Academic degree
2016: PHD of Philological Sciences
Candidate Theme: The philosophical prose of Unamuno
2019: Associate Professor at the Department of Diplomatic Service and Communication of Yerevan State University

Academic courses
Principles of Diplomatic Intercourse (Spanish)
Diplomatic Correspondence (Spanish)
Diplomatic Etiquette (Spanish)
Art of Diplomatic Speech (Spanish)

Scale of professional interests
Professional Translation
Written and Oral Translation
Spanish and Latin American Literature

Languages
Spanish, Russian, English (fluent)

International diploms
Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel intermedio) Dado en Madrid, a 12 de agosto de 2008, No de inscripción: 08050405101010015
Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel C1) Dado en Madrid, a 15 de febrero de 2012 No de inscripción: 11110505101010003

Protocolo diplomático y etiqueta
2019 | Book
Հեղինակային հրատ.: 2019 թ., 230 էջ, Երևան
|
Correspondencia diplomática
2019 | Book
Հեղինակային հրատ.: 2019 թ., 170 էջ, Երևան
|
Visitas y conversaciones diplomáticas
2019 | Book
Հեղինակային հրատ.: 2019 թ., 150 էջ, Երևան
|
Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի «Հուշագրություն իմ տխուր պոռնիկների մասին» վիպակի կառուցման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները
2018 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-2018, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 188-196
|
Էռնեստո Սաբատոյի «Թունելը» վեպի առանձնահատկությունները լատինամերիկյան էքզիստենցիալիզմի համատեքստում
2018 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-2015, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 197-205
|
Քաղաքագիտական և դիվանագիտական տերմինների իսպաներեն-հայերեն բառարան
2018 | Book
Հեղինակային հրատ.: 2018 թ., 560 էջ, Երևան
|
Ունամունոյի փիլիսոփայական արձակը
2018 | Book
Հեղինակային հրատ.: 2018 թ., 128 էջ, Երևան
|
Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի դրամատուրգիան
2018 | Book
Հեղինակային հրատ.: 2018 թ., 54 էջ, Երևան
|
Արվեստի և գրականության խնդիրներն ըստ Միգել դե Ունամունոյի
2016 | Article
Գրականագիտական հանդես, Երևան, ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ, 2016, էջ 238-248
|
Քրիստոնեության հոգեվարքը և խրատական երեք նովել
2016 | Article
Նախաբանը և թարգմանությունը Ռ. Պետրոսյանի, «ԳԱՄ», Երևան, Անտարես, 2016, էջ 5-12
|
«Այնքան սպիտակ սիրտը». Խավիեր Մարիաս
2016 | Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2016, 381 էջ
|
Այնքան սպիտակ սիրտը
2016 | Article
Վերջաբանը և թարգմանությունը` Ռ. Պետրոսյանի, ‹‹ԳԱՄ››, Երևան, Անտարես, 2016, էջ 374-381
|
«Քրիստոնեության հոգեվարքը» և «Խրատական երեք նովել և մեկ նախաբան» Միգել դե Ունամունո
2016 | Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2016, 301 էջ
|
Ազգային պատմության փիլիսոփայության հիմքերի որոնումները «Խաղաղություն պատերազմում» վեպում
2016 | Article
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, «8-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու», Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2016, էջ 61-64
|
Կյանքի և ճակատագրի ողբերգականությունը Միգել դե Ունամունոյի ‹‹Մառախուղը›› նիվոլայում
2016 | Article
Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրներ, Երևան, Լինգվա, ԵՊԼՀ, 2016, էջ 302-308
|
Միգել դե Ունամունոյի փիլիսոփայական և գեղագիտական կոնցեպցիաները
2015 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-2015, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 209-231
|
Փիլիսոփայական վեպի կառուցման սկզբունքներն ու առանձնահատկություններն ըստ Միգել դե Ունամունոյի
2015 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-2015, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 209-216
|
«Թունելը» Էռնեստո Սաբատո
2014 | Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2014, 234 էջ
|
«Մառախուղը» Միգել դե Ունամունո
2013 | Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2013, 238 էջ
|
Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի պիեսների սյուժետային և գաղափարական առանձնահատկությունները
2013 | Article
Գրականագիտական հանդես, Երևան, ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ, 2013, էջ 244-251
|
Բեկկերը և ռոմանտիզմը
2013 | Article
Համատեքստ-2013, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013, էջ 222-225
|