Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Vahan A. Bayburdyan

Professor | Chair of International Relations and Diplomacy
Education
MA/ BA in Oriental Studies of the Linguistic Department of YSU, the department of Oriental (Iranian) Studies. PhD studies at the Oriental Studies institute of the USSR Academy of Sciences in Moscow

Academic degree
Doctor of History

Professional Experience
Scientific-secretary, senior scholar, head of source problem group, head of Iran department at Oriental Studies Institute of NAS RA.
Head of Chair of World History, Vice Rector for Academic Programs, Rector ad interim at Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan.
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the RA to the Islamic Republic of Iran, advisor of the foreign minister of the RA, head of the Chair of International Relations and Diplomacy at YSU.

Academic courses
“The Armenian Question and International diplomacy”, “The Islamic factor in current International relations”, “The International Relations and current foreign policy problems of the Third Republic of Armenia”, “The Kurds, the Armenian Question and the Armenian-Kurdish relations”.

Scale of professional interests
International Relations of the Near and Middle East countries, History of Iran and Turkey, the Armenian Question, Kurdish Studies, Islam, Armenian community history in Iran, Armenian trading capital history.

Participation in grant projects
“The FAR” (the USA) grant.

Languages
Persian, Russian, English, Turkish, Georgian, German, French.

Professional membership
Member of academic degree awarding professional council at Oriental Studies Institute of NAS RA, editorial board member of “The Near and Middle East countries and nations” series published by the same Institute, editorial board member of “History of neighboring countries of Armenia” in four volumes, editor of “International Relations, Politics” journal of Bamber (Bulletin) of Yerevan State University.

Awards received
“Fridjof Nansen” Medal, YSU Gold Medal, special Diplomas awarded by The Armenian World Congress, the Union of Armenians of Russia, Ministry of Diaspora and NAS RA, Union of Armenians of Russia medal, «Dawn of Revolution» Gold Medal of Islamic Republic of Iran, The Foreign Ministry of the RA Medal «For outstanding achievements in the sphere of diplomacy», “The Armenian State Pedagogical University” Medal.

Ստեփանոս Երեց Հազարջրիբեցին և նրա «Պատմագիրքը» («Հանգիտագիրքը»)
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 3 (30), էջ 26-36
|
Իրան-Հայաստան-Վրաստան եռակողմ համագործակցությունը և նրա հեռանկարները
2017 | Article
Իրան-Հայաստան-Վրաստան. Խաղաղ հարևանության և զարգացման տեսլականներ: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 19-28
|
Քրդական հարցի ներկա վիճակը եվ զարգացման միտումները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-18
|
Հայ-իրանական հարաբերությունները 1991 - 1998 թթ.
2012 | Article
Հայացք երկու տասնյակ հեռավորությունից, «Հայաստան-Իրան. 20 տարի համագործակցության ճանապարհով»: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2012թ., էջ 15-54
Ուշ միջնադարում հայերի շփումների պատմությունից Հարավային և Հարավ-Արևելյան Ասիայի ու Հեռավոր Արևելքի երկրների հետ
2011 | Article
«Արևելաասիական ուսումնասիրություններ», հատ. 2, Երևան, 2011 թ., էջ 57-71
Իրանական հեղափոխության ֆենոմենը: Իրանի իսլամական հեղափոխությունը համեմատական կոնտեքստում
2011 | Article
Միջազգային գիտաժողովի հոդվածների և զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2011թ., էջ 11-24
Օսմանյան կայսրության պատմություն
2011 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011թ., 716 էջ
Քրդական հարցը հանրապետական Թուրքիայում
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 131.6, Երևան 2010թ., էջ 5-36
|
Թուրք-օսմանների կողմից Կոստանդնուպոլսի գրավումը և դրա համաշխարհային պատմական հետևանքները
2009 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, «Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ», հատ. VI, -3-, Եր., 2009, էջ 32-58
Քրդական հարցը Թուրքիայում և անկախ Քրդստանի ստեղծման ծրագրերը միջազգային դիվանագիտության լույսի ներքո
2008 | Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 1/177, Եր., 2008, էջ 34-58
Քրդերը, Հայկական հարցը և հայ-քրդական հարաբերությունները պատմության լույսի ներքո
2008 | Book
Մենագրություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2008, 421 էջ
Նոր Ջուղա
2007 | Book
Մենագրություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2007, 152 էջ
Օսմանյան կայսրության կողմից Արևմտյան Հայաստանի «քրդականացման» քաղաքականությունը 16-րդ դարում
2006 | Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 3(173), Եր., 2006, էջ 18-35
Նվիրվածություն իր սիրելի հայրենիքին և ժողովրդին
2006 | Article
«Միհր» ամսագիր, 4(61), 2006թ. օգոստոս, էջ 11-15
Իսլամը և նրա գաղափարական-քաղաքական դրսևորումները մահմեդական պետությունների քաղաքականության մեջ և միջազգային հարաբերություններում
2006 | Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդներ», հատ. XXV, Երևան, 2006 թ., էջ 26-54
Թուրքիայում հայկական և քրդական հարցերի քաղաքական աղերսանքների պատմությունից միջազգային դիվանագիտության լույսի ներքո
2005 | Article
(Առաջին համաշխարհային պատերազմից մինչև Լոզանի կոնֆերանսը), §Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդներ¦, հատ. XXIV, Երևան, 2005, էջ 46-76
Քրդական գործոնը Հայկական հարցի, արևմտահայերի զանգվածային ջարդերի և հայոց ցեղասպանության մեջ
2005 | Article
«Հայոց մեծ եղեռն-90» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2005, էջ 55-74
Էջեր իրանահայության պատմությունից
2005 | Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդներ», հատ XXIV, Երևան, 2005, էջ 17-46
Իրանի պատմություն (հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը)
2005 | Book
Մենագրություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2005, 783 էջ
The Volga-Caspian Transit Route: East-West international Trade and Armenians (XVI-XVIII centuries)
2004 | Article
ICANAS-37, Moscow, 2004, p. 248-256
Քեմալական շարժման շրջանում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների պատմությունից` կապված հայկական հարցի զարգացումների հետ
2004 | Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդներ», հատ. XXIII, Երևան, 2004, էջ 20-38
Հայաստանի Հանրապետության տեղն ու դերը Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածաշրջանային քաղաքականության ոլորտում
2004 | Article
«Հայագիտության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները» միջազգային համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2004թ., էջ 143-149
International Trade and the Armenian Merchants in the Seventeenth Century
2004 | Book
New Delhi, 2004, 261 p.
Իրան-ադրբեջան. Հարևաննե՞ր թե աշխարհաքաղաքական ու աշխարհատնտեսական ախոյաններ
2003 | Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդներ», հատ. XXII, Երևան, 2003 թ., էջ 7-38
«Իսլամական գործոնը» արդի միջազգային հարաբերություններում
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 14-24
|
Հայաստանի Հանրապետության տեղը և դերը Իրանի Իսլամական Հնրապետության տարածաշրջանային քաղաքականության ոլորտում
2002 | Article
«Պատմություն» ամսագիր, N1, 2002 թ., էջ 34-44
Իսլամական գործոնը արդի միջազգային հարաբերություններում
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1(106), 2002 թ., էջ 14-24
20-րդ դարի 20-30-ական թվականների քրդական ապստամբությունները և թուրք-իրանաական հարաբերությունները
2002 | Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդներ», հատ. XXI, Երևան, 2002 թ., էջ 5-27
Հ. Ղ. Միրզոյան, Հովհաննես Մրքուզ Ջուղայեցի, Երևան, 2001, 271 էջ
2001 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (105), Երևան 2001թ., էջ 193-197
|
Հայ-քրդական հարաբերությունները Հայաստանի առաջին հանրապետության գոյության տարիներին
2001 | Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդներ», հատ XX, ՀՀ ԳԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, Երևան, 2001թ., էջ 5-40