Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Yerem M. Vardazaryan

Assistant | Chair of International Relations and Diplomacy
Education
2004 - 2008: Yerevan State University International relations faculty bachelor
2008 - 2010: Yerevan State University International relations faculty magistracy

Academic degree
RA Supreme Certifying Commission Political Sciences and International Relations-056 Specialized Council Yerem M. Vardazaryan has been awarded the Degree of doctor of Philosophy (PhD) in political Science 25.07.2013.

Professional Experience
Since 2012: lecturer in Yerevan State University International relations faculty

Academic courses
Full time study Current International relations in Middle East
Extramural education Political and economic map of the world, Cosmopolitism

Scale of professional interests
Policy of regional countries

Languages
English, Russian

Հայոց «թավշյա հեղափոխությունը» և ՀՀ-ՌԴ հարաբերությունների զարգացման դինամիկան
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 3-11
|
Геополитические интересы России на Южном Кавказе
2013 | Article
«Միջազգային հարաբերություններ. Հայկական աշխարհ» հանդես, թիվ 8, Եր. 2013 թ., էջ 118-120
|
ԱՄՆ-ի ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները հարավկովկասյան տարածաշրջանում
2012 | Article
Լեռնային Ղարաբաղի համալսարան, «Լրատու» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Եր., «Լիմուշ», 2012 թ. – 2(13), էջ 147-164
Հայկական քաղաքակրթական ինքնությունն ու առանձնահատկությունները
2012 | Article
ԼՂՀ, միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի 15-ամյակին, «Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհայնացման դարաշրջանում», 3-4 նոյեմբեր, Ստեփանակերտ, 2012 թ., էջ 23-31
ԱՄՆ, ԵՄ և ՌԴ հայեցակարգային մոտեցումները անվտանգության հիմնախնդիրներին «21-րդ ԴԱՐ»
2012 | Article
«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, 5(45), Եր., 2012 թ., էջ 50-68
Տարածաշրջանային անվտանգության դերը միջազգային համընդհանուր անվտանգության համակարգում
2012 | Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու 2 (51), «Աստղիկ հրատ.», Եր. 2012 թ., էջ 180-187
Քաղաքակրթական գործոնը ժամանակակից աշխարհում
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 135.6, Երևան 2011թ., էջ 48-54
|