Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Zhak S. Manukyan

Deputy Dean | Chair of International Relations and Diplomacy
Education
1998 - 2002: YSU, Faculty of History, bachelor
2002 - 2004: YSU, Faculty of History, master
2004 - 2007: YSU, Faculty of History, PD student

Academic degree
2007: Candidate of historical Sciences - “The Republic of Armenia in the military-political and social-economic fields of CIS (1991-2005)’’.

Professional experience
Since 2006 September: YSU, Chair of Armenian history, Assistant Professor
2006 - 2013: Director of History museum of YSU.
Since September 2011: YSU, Chair of International Relations and Diplomacy
Since July 2013: Deputy Dean of the Faculty of International Relations

Academic courses
History of Armenia, Situation of Armenia in ancient and middle ages, Integration processes of post-soviet territory, Relations RA with neighboring countries, RF policy in the South Caucasus.

Scale of professional interests
History of Armenian foreign policy in ancient and middle ages, Foreign policy of the Republic of Armenia, Integration processes in post-soviet territory

Languages
Russian - free, English, Turkish - with dictionary

Awards
RA Ministry of Defense “Vazgen Sargsyan” Medal

zhak.manukyan@ysu.am

Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում (1988-1994թթ․ փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու)
2019 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 428 էջ, Հայաստան, Երևան
Գեղամ Պետրոսյան, Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. հայոց անկախ պետության կերտունը (1917 թ. փետրվար - 1918 թ. հունիս)
2019 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, N 1 (28), 76-79 էջ, 2019
Գեղամ Պետրոսյան, Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917 թ. փետրվար –1918 թ. հունիս)
2019 | Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 76-79
|
Տարեգրություն Երևանի պետական համալսարանի (1919-2019 թթ․)
2018 | Book
Հայաստան, Երևան, 312 էջ, 2018, հայերեն
Образование во имя мудущего. Факультет международных отношений ЕГУ
2015 | Book
Учебник, ЕГУ изд., 2015, 44 стр.
|
Education for Future. YSU Faculty of International Relations
2015 | Book
Booklet, Yr., YSU Press, 2015, 44 pages Education for Future
Կրթություն հանուն ապագայի: ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
2015 | Book
Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 44 էջ
Политика Турции на Южном Кавказе и проблемы безопасности Республики Армения 1991-2007 гг.
2014 | Article
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 91-107
|
Нефтяная дипломатия Азербайджана и проблемы безопасности Республики Армения
2012 | Article
Ось мировой политики XXIв. обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке, Центр стратегической конъюнктуры, Москва, 2012 г., 263-276 ст
|
Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հակահայկական ուղղվածությունը
2011 | Thesis
Պատմություն և մշակույթ.ընդդեմ կեղծիքի և ոտնձգության, Հանրապետական գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Երևան 2011. 4-6 մայիսի, էջ 66, 126
|
Համալսարանականները Արցախյան պատերազմում
2011 | Book
Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2011, 20 էջ
Գեղամ Պետրոսյան. «Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918 - 1920թթ.)»
2011 | Article
(գրախոսություն)
«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 2, ՀԱԱ հրատ., Երևան, 2011, էջ 147-152
|
Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում
2011 | Book
ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2011 թ., 256 էջ, ևս 14 էջ՝ ներդիր
|
Երևանի պետական համալսարանի տարեգրություն
2009 | Book
Խմբագրական աշխատանք, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2009 թ., 438 էջ
Հայաստանի Հանրապետությունը ԱՊՀ երկրների համագործակցության համակարգում (1991-2008թթ.)
2009 | Article
Մագիստրատուրայի «Հայոց պատմություն» մասնագիտացամամբ դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 16 էջ
|
Երևանի համալսարանի կազմակերպիչ հանձնաժողովի աշխատանքների մասին (1919թ. հուլիս)
2009 | Article
«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 2, Երևան, 2009, էջ 72-77
|
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական հարաբերությունները 1997-2001թթ.
2009 | Article
«Դիզակ պլյուս» հրատարակչություն, էջ 54-62 Ստեփանակերտ 2009թ.
|
ՀՀ-ՎՈՒԱՄ փոխհարաբերությունները և Հարավային Կովկասի անվտանգության խնդիրները 1997 - 2006թթ.
2008 | Article
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, «Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Պոլիգրաֆ» ՓԲԸ, Ստեփանակերտ, 2008, էջ 25-33
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը և ԱՊՀ ինտեգրացիոն գործընթացները 1991-2001 թթ.
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 146-151
|
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը և ԱՊՀ ինտեգրացիոն գործընթացները 1991-2001թթ.
2006 | Article
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, էջ 146-151, Երևան 2006թ.
|
ՀՀ տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը ԱՊՀ շրջանակներում 1995 - 2001թթ.
2006 | Article
«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 2, Երևան, 2006, էջ 170-176
|
Հայաստան - Բելառուս փոխհարաբերությունները ԱՊՀ շրջանակներում (1993 - 2003 թթ.)
2006 | Article
«Կանթեղ», թիվ 1 (26), «Աստղիկ» հրատ., Երևան, 2006, էջ 221-229
ԱՊՀ շրջանակներում կոլեկտիվ անվտանգության ձևավորման գործընթացները և Հայաստանը 1995-2001թթ.
2006 | Article
«Հայկական բանակ», էջ 71-82, Երևան 2006թ.
|
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը ՀՀ արտաքին քաղաքականության օրակարգում 1998-2002թթ.
2005 | Article
Համազգային ուխտի վերանորոգման 90-ամյակ (1915-2005), «Ալիք», Թեհրան, 2005, էջ 47-50
Հայ-թուրքական հարաբերությունները և Հայոց ցեղասպանության խնդիրները (1991-2002թթ.)
2005 | Article
«Տարեգիրք» Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, էջ 64-78, Երևան 2005թ.
|