Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>

Bachelor's Programmes:

Jurisprudence


Master's Programmes:

Business Law and International Arbitration
Procedural law and Advocacy
Human Rights and Constitutional Justice
Criminal Justice and Advocacy
Complex (theory-practical) Legal Studies
Entrant
Latest Publications
Գարիկ Ավագյան , Տիգրան Դադունց , Հայկ Հովհաննիսյան, Տիգրան Մարկոսյան , Տիգրան Սահակյան, Փոլ Օմար
Սնանկության վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում
2022 | Book
Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդhանուր խմբագրությամբ` ի․գ․թ․, դոցենտ Տ.Ա. Մարկոսյանի, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2022, 464 էջ։
|
Հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի իրավական ասպեկտները
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 4-14
|
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության արդյունքում կայացված դատական ակտերի կատարման ժամկետի հիմնախնդիրը
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 68-81
|
Կառավարման ձևի զարգացման մեթոդաբանական Առանձնահատկությունները սահմանադրական կայունության համատեքստում
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 22-36
|
Նորմաստեղծման լեգիտիմության սոցիալական պայմանները
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 15-21
|