Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>

Bachelor's Programmes:

Jurisprudence


Master's Programmes:

Criminal Law and Procedure
Civil Law and Procedure
Constitutional Law, Theory of Law and State
International law
European Law
Business law
Criminology

Entrant
Latest Publications
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ
2016 | Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
Էկոլոգիական իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերի բարելավման հրամայականը Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 4-14
|
Էկոլոգիական ապահովագրության շրջանակներում տրամադրվելիք հատուցման կառուցակարգի հիմնավորումը ՀՀ-ի համար
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 15-23
|
Աիդա Իսկոյան , Լիլիթ Երեմյան
Միջոցների կիրառման վերաբերյալ ՀՀ քրեաիրավական կարգավորման հիմնախնդիրները միջազգային էկոլոգիական իրավունքի համատեքստում
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 32-40
|
Անձի իրավունքների ապահովման հիմնախնդիրները վարչական ձերբակալման և բերման ենթարկելու ընթացակարգերում՝ ազատությունից զրկման սահմանադրական հայեցակարգի համատեքստում
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 41-57
|